Prodaja komercialnih tiskovin
(embalaža, sistemi za poslovno komuniciranje)
Andreja Sinkovič, skrbnica ključnih kupcev
Tel.: 03 4278 543
Faks: 03 4278 836
Elektronska pošta: andreja.sinkovic@cetis.si