Novice

Pomembnejši sklepi seje upravnega odbora

18. 02. 2019
Pomembnejši sklepi seje upravnega odbora

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor družbe CETIS d.d. je na svoji seji 15. 2. 2019 sprejel naslednje pomembnejše sklepe: 

(i) Upravni odbor družbe je sprejel odstop mag. Urbana Goloba s funkcije izvršnega direktorja družbe ter ga bo z dnem 28. 2. 2019, in sicer ob koncu dneva, razrešil in odpoklical z navedene funkcije.

(ii) Upravni odbor družbe je sprejel odstop mag. Radenka Mijatovića s funkcije izvršnega direktorja družbe ter ga bo z dnem 28. 2. 2019, in sicer ob koncu dneva, razrešil in odpoklical z navedene funkcije.

(iii) Upravni odbor družbe je z dnem 1. 3. 2019 za izvršna direktorja družbe za mandatno obdobje petih let imenoval Branka Babiča in dr. Simona Žnidarja.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d.  

Upravni odbor družbeNazaj