Kontrolna kartica

Kartico se izda pristojnemu organu ali osebi, ki ima pooblastila za izvajanje nadzora. Kontrolna kartica identificira kontrolni organ in po možnosti uradnika, zadolženega za kontrolo, ter omogoča pristop do podatkov, ki so shranjeni v zapisovalni opremi, v vozilih ali na identifikacijskih karticah voznika z namenom odčitavanja, tiskanja in/ali prenašanja datotek.

Kontrolna kartica se izda za obdobje petih let, in sicer na ime osebe ali organizacijsko enoto, pooblaščeno za izvajanje nadzora.