Kancelarija tahografa Podgorica, Crna Gora

Kancelarija tahografa Podgorica, Crna Gora

Naziv

Grafo Group doo Podgorica

Adresa

Marka Radovića br 16., Podgorica, Crna Gora

Telefon

+38269 355 471 

Fax

+382 (0)20 512 827

E-mail

FUS217xirwfxiflg@k-tfd.dv

Poreski broj

02957574

Broj žiro računa

510-76533-40

Registarski broj prijave za evidentiranje obaveznika PDV

30/31-12761-8

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora

Saša Bakoč, Izvršni direktor