Podjetja

Pogosta vprašanja podjetij

Smo podjetje z več vozniki, kaj naredimo?

Vsi vozniki, ki bodo vozili vozila, opremljena z digitalnim tahografom, bodo potrebovali kartico voznika. Vlogo za kartico lahko vložite tudi vi kot pooblaščeni predstavnik podjetja in kartice prevzamete, vendar je v tem primeru potrebno, da vas vsak posamezni voznik za to pooblasti (izpolni rubrike na vlogi ali napiše pooblastilo).

Za vsakega voznika je treba izpolniti posebno vlogo, nanjo nalepiti njegovo barvno fotografijo, priložiti kakovostno kopijo obeh strani njegovega vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice ali podatkovne strani potnega lista. Voznik je dolžen vlogo podpisati na dveh mestih. Skupaj z vlogo/vlogami (če jih pošiljate več) je treba poslati tudi dokazilo o plačilu. Pooblaščena oseba lahko kartice prevzame na sedežu izdajatelja ali po pošti.

Kot podjetje potrebujete še kartico podjetja. Vlogi za kartico podjetja je treba priložiti kopijo izpiska iz Poslovnega registra (AJPES), ki ne sme biti starejši od treh mesecev, kakovostno kopijo osebnega dokumenta osebe, pooblaščene za uporabo kartice, in kopijo potrdila o plačilu (razen kadar plačate z gotovino na blagajni).

Ali je treba enoto v vozilu redno pregledovati?

Da. Digitalni tahograf mora biti pregledan najmanj vsaki dve leti. Pregled lahko opravi le preizkuševališče, ki ima ustrezno odobritev.

Kaj je kartica podjetja?

Kartica se izda lastniku, upravljavcu ali imetniku vozila, ki poseduje zapisovalno opremo. Kartica podjetja identificira podjetje in mu omogoča dostop do vseh podatkov v vozilih, ki jih to podjetje potrebuje za prikazovanje, prenos ali tiskanje datotek ter za zaklepanje podatkov z namenom preprečitve dostopa do njih drugim podjetjem. Na njej so navedeni skrajšano ime podjetja in podatki pooblaščene osebe. Kartica ne vsebuje fotografije.

Ali je podatke iz digitalnega tahografa obvezno arhivirati?

Da, podjetja morajo imeti arhiv podatkov vsaj za leto dni nazaj – s kartic voznika in tudi z digitalnih tahografov. Podatke je treba zato sproti in redno prenašati. Več o tem si lahko preberete v Pravilniku o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence.

Vgrajevanje digitalnih tahografov v vozila

Navadno digitalne tahografe vgradijo že proizvajalci, treba pa je vgraditi odobreni tip tahografa.

Ali je treba opremiti z digitalnimi tahografi tudi vozila, ki so bila do zdaj opremljena z analognimi tahografi?

Ne, to ni predvideno.

Ali ima lahko podjetje več kot eno kartico podjetja?

Lahko. Priporočamo, da ima podjetje eno kartico podjetja na določeno število vozil za eno lokacijo (npr. eno kartico na vsakih nekaj vozil).

Kdo lahko dobi kartico podjetja?

Kartico podjetja lahko dobijo lastniki, upravljavci ali imetniki vozil, ki imajo nameščene digitalne tahografe.

Kaj se zgodi, če moja kartica ne deluje, jo izgubim, mi jo ukradejo ali če se spremenijo moji podatki?