Vloge

VLOGE ZA KARTICE

Vlogo za kartice lahko pošljete po pošti ali oddate osebno v pisarni izdajatelja (CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe, Čopova 24, 3000 Celje) na okencu za oddajo vlog med uradnimi urami.

Vlogo je treba oddati na posebnem obrazcu, ki ga lahko brezplačno natisnete z naše spletne strani ali kupite v pisarni izdajatelja (cena obrazca vloge je 0,42 EUR brez DDV oziroma 0,51 EUR z DDV). Elektronsko oddajanje vlog je v pripravi.

Če boste vlogo natisnili sami, priporočamo uporabo barvnega tiskalnika višje kakovosti. Zaradi strojne obdelave vlog moramo namreč kopije in slabo berljive vloge zavrniti.

Vlogo izpolnite, nanjo prilepite svojo barvno fotografijo in jo podpišite. K vlogi morate priložiti fotokopijo obeh strani vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice ali podatkovne strani potnega lista. Na vlogi označite, ali želite kartico prejeti osebno ali po pošti, in nanjo napišite naslov pooblaščenca (lahko tudi delodajalčevega), na katerega naj se vam kartico pošlje, če izberete to možnost.

OPOZORILO zaradi povečanega števila prejetih vlog

Zaradi močno povečanega števila vlog priporočamo, da vlogo oddate najmanj 30 dni pred potekom obstoječe kartice.