Vloge

VLOGE ZA KARTICE

Vlogo za kartice lahko pošljete po pošti ali oddate osebno v pisarni izdajatelja (CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe, Čopova 24, 3000 Celje) na okencu za oddajo vlog med uradnimi urami.

Vlogo je treba oddati na posebnem obrazcu. Vlogo izpolnite računalniško z velikimi tiskanimi črkami in jo natisnite ter podpišite. Vloge, izpolnjene z malimi tiskanimi črkami ali ročno, ne bodo popolne in bodo poslane v dopolnitev. Priporočamo uporabo barvnega tiskalnika višje kakovosti. Zaradi strojne obdelave vlog moramo namreč kopije in slabo berljive vloge zavrniti. 

Vlogo izpolnite, nanjo prilepite svojo barvno fotografijo in jo podpišite. K vlogi morate priložiti fotokopijo obeh strani vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice ali podatkovne strani potnega lista. Na vlogi označite, ali želite kartico prejeti osebno ali po pošti, in nanjo napišite naslov pooblaščenca (lahko tudi delodajalčevega), na katerega naj se vam kartico pošlje, če izberete to možnost.

OPOZORILO zaradi povečanega števila prejetih vlog

Zaradi močno povečanega števila vlog priporočamo, da vlogo oddate najmanj 30 dni pred potekom obstoječe kartice.

Vloga za vozniško kartico - G2 (The Application for a driver card in English is available at this link)

Vloga za kartico podjetja - G2 (The Application for a company card in English is available at this link)

Vloga za kartico servisne delavnice - G2

Vloga za nadzorno kartico - G2

Vloga za izdajo ADR-certifikata

Za branje dokumentov potrebujete Acrobat Reader