Splošna

Splošna pogosta vprašanja

Kaj je digitalni tahograf?

Digitalni tahograf je nadzorna naprava, ki se vgradi v cestna vozila za avtomatski ali polavtomatski prikaz in zapis podatkov o gibanju vozil in določenih obdobjih dela njihovih voznikov. Digitalni tahograf namesto analognega zapisa na papirnate tahografske zapisne vložke uporablja digitalni zapis na pomnilniški kartici, ki se glasi na voznika.

Opis sistema digitalnega tahografa

Sistem je sestavljen iz digitalne snemalne opreme, zaznavala gibanja in pomnilniške kartice. Vsa oprema je opremljena s svojim osebnim ključem in certifikatom, ki omogoča varovan dostop do podatkov in funkcij digitalne snemalne opreme.

Kaj zapisuje digitalni tahograf?

Digitalni tahograf zapisuje vse podatke o vozilu in aktivnostih voznika v elektronski obliki in jih hrani eno leto. Zapisovalna oprema v vozilu omogoča naslednje funkcije:

 • nadzor vstavljanja in izvlečenja kartic;
 • merjenje hitrosti in razdalj;
 • merjenje časa;
 • nadzor voznikovih dejavnosti;
 • nadzor stanja vožnje;
 • voznikove ročne vnose;
 • vnos krajev, v katerih se dnevne delovne izmene začnejo in/ali zaključijo;
 • ročni vnos voznikovih dejavnosti;
 • vnos posebnih stanj;
 • upravljanje blokad, kar uredi podjetje;
 • nadzor kontrolnih dejavnosti;
 • zaznavanje dogodkov in/ali napak;
 • vgrajeni preskusi in preskusi lastnega delovanja;
 • branje iz pomnilnika podatkov;
 • zapisovanje in hranjenje v pomnilniku podatkov;
 • branje s tahografskih kartic;
 • zapisovanje in shranjevanje na tahografske kartice;
 • prikazovanje;
 • tiskanje;
 • opazovanje;
 • prenos podatkov na zunanje medije;
 • iznos podatkov na dodatne zunanje naprave;
 • kalibriranje;
 • nastavljanje časa.

Zapisovalna oprema omogoča štiri režime delovanja:

 • delovni režim;
 • kontrolni režim;
 • režim kalibriranja;
 • režim dela v podjetju;

Na vsakega izmed navedenih režimov se zapisovalna oprema preklopi ob vstavljeni veljavni pomnilniški kartici.

Kako prepoznam, katero vozniško kartico imam?

Kartica za digitalni tahograf (G1):

 • Kartica deluje v digitalnem in pametnem tahografu.
 • Izdana je v skladu z EU uredbo 1260/2002.
 • Izdana je med aprilom 2006 in junijem 2019.
 • Kaj omogoča? Nov sistem beleženja voženj, zamenjavo za papirne tahografske vložke.
 • Kako jo prepoznamo? Na prvi strani pod fotografijo imetnika ni nobene oznake, zgoraj piše »Voznikova kartica«.

Kartica za pametni tahograf (G2):

 • Kartica deluje v digitalnem in pametnem tahografu.
 • Izdana je v skladu z Uredbo (EU) št. 165/2014, kot jo izvaja izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/799, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2018/502.
 • Izdana je med junijem 2019 in 20. avgustom 2023.
 • Kaj omogoča? Vse, kar omogoča G1, in dodatne podatke o lokaciji vozila.
 • Kako jo prepoznamo? Na prvi strani pod fotografijo imetnika je oznaka G2, zgoraj piše »Vozniška kartica«. Homologacijska številka na zadnji strani pod oznako e26 je 2387/02.

Kartica za pametni tahograf (G2V2):

 • Kartica deluje v digitalnem in pametnem tahografu.
 • Izdana je v skladu z Uredbo (EU) št. 165/2014, kot jo izvaja izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/799, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2021/1228.
 • Izdana je po 21. avgustu 2023.
 • Kaj omogoča? Vse, kar omogoča G2, in dodatne podatke o nakladanju in razkladanju ter nekatere druge podatke.
 • Kako jo prepoznamo? Na prvi strani pod fotografijo imetnika je oznaka G2, zgoraj piše »Vozniška kartica«. Homologacijska številka na zadnji strani pod oznako e26 je 2387/04.

Kje dobim digitalni tahograf in koliko stane izdelava kartice?

Digitalni tahograf za svoje vozilo lahko pridobite pri pooblaščenih delavnicah in uvoznikih vozil, kjer vam bodo posredovali tudi informacijo o ceni. Ceno za izdelavo kartic najdete tukaj.

Kako lahko dobim originalni račun za izdane kartice?

Za izdajo originalnega računa potrebujete potrdilo o davčni registraciji in številko transakcijskega računa. Dokumente lahko dostavite osebno v pisarno izdajatelja ali jih pošljete po pošti. Originalni račun boste prejeli po pošti.

Je mogoče vse digitalne tahografe pregledati s kartico nadzornega organa?

Da, vse kartice delujejo na vseh digitalnih tahografih povsod po EU in v državah AETR.

Kaj je kartica nadzornega organa (kontrolna kartica)?

Kontrolna kartica identificira kontrolni organ in uradnika, pooblaščenega za kontrolo. Omogoča pristop do podatkov, ki so shranjeni v zapisovalni opremi, v vozilih ali na identifikacijskih karticah voznika z namenom odčitavanja, tiskanja in/ali prenašanja datotek.

Izdajanje kartic voznikom, ki niso državljani držav članic EU

Voznikom, ki prihajajo iz držav podpisnic sporazuma AETR, se kartica voznika izda, če se voznik lahko izkaže z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo ali s potrdilom o prijavi stalnega prebivališča.

Ali je treba v vseh vozilih, ki imajo vgrajene analogne tahografe, vgraditi digitalne oz. jih opremiti z njimi?

Ne, vozila, ki že imajo vgrajene analogne tahografe in so prvič registrirana pred 1. majem 2006, jih lahko obdržijo.

Kako se izvajajo kontrole na cestah?

Za vozila, ki imajo vgrajene analogne tahografe, se kontrole na cestah izvajajo enako kot do zdaj, pri vozilih z digitalnimi tahografi pa s pomočjo kontrolnih kartic, ki omogočajo izpis podatkov, shranjenih na tahografu in na kartici voznika.

Ima lahko dostop do podatkov, ki so spravljeni v digitalnem tahografu, vsak?

Dostop do podatkov je odvisen od vrste kartice. Brez kartice je mogoče podatke le natisniti ali videti na zaslonu. Prenos podatkov pa je mogoč le s kartico podjetja, kontrolnega organa in preizkuševališča.

Ali je mogoče prenesti celotno količino podatkov iz enote v avtomobilu?

Podatke je mogoče prenesti na zunanje medije s pomočjo kartice podjetja, kontrolnega organa in preizkuševališča.

Kaj se zgodi, ko je podatkovni pomnilnik na kartici ali pomnilnik na enoti v vozilu poln?

V povprečju kartica voznika zapisuje aktivnosti za 28 dni, digitalni tahograf pa najmanj 365 dni (količina zapisov je odvisna od števila dnevnih dogodkov, torej od načina vožnje). Ko je prostor zaseden, se najstarejši podatki prekrijejo in se izgubijo. Podatke je torej pred tem treba prenesti na drug pomnilniški medij. Število zapisov kartice preizkuševališča je omejeno na 240, kar je maksimalno dovoljeno po aneksu 1 B (ki določa tehnične karakteristike kartic). Če posamezni tehnik doseže to število zapisov, oddajte zahtevo za novo kartico.

Kaj narediti ob spremembi številke vozniškega dovoljenja?

Številka vozniškega dovoljenja je obvezni podatek tudi na kartici voznika za digitalne tahografe. Če je treba v tem primeru zamenjati tudi kartico voznika, obstajajo različne prakse. Nekatere države Skupnosti imajo razdelan sistem izdaje novih vozniških dovoljenj, tako da ne pride do zamenjave številke vozniškega dovoljenja. V teh državah so po navadi težave, ko se srečate z nadzornim organom, ki izvaja nadzore na cesti ter ko jim predložite vozniško dovoljenje in kartico voznika za tahografe, na kateri je vpisana drugačna številka vozniškega dovoljenja. Zgodilo se je že, da so bili vozniki v nekaterih državah članicah neupravičeno kaznovani, ker se številka vozniškega dovoljenja ni ujemala s številko vozniškega dovoljenja na kartici voznika za tahografe. Pomembno je, da nadzornemu organu razložite, da je v Zahtevi 259, Priloge 1C, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/799 navedeno, da mora imeti kartica voznika na digitalnem tahografu zapisano številko vozniškega dovoljenja na dan izdaje kartice voznika. To pomeni, da vam ob spremembi številke vozniškega dovoljenja kartice za digitalni tahograf ni treba zamenjati.

Tistim, ki vozite v drugih državah Skupnosti, priporočamo, da v izogib morebitnim težavam ob cestnih kontrolah pridobite ustrezno jezikovno različico Zahteve 259, ki jo najdete v točki »4.5.3.1.6 Podatki o vozniškem dovoljenju« na strani 55 Uradnega lista EU, Priloge 1 C, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/799.

15 dni pred potekom veljavnosti kartice voznika ste po zakonu dolžni oddati vlogo za podaljšanje, in sicer izpolnite Vlogo za vozniško kartico in na vlogi označite možnost »podaljšanje«.

Bodo v prihodnosti le digitalni tahografi?

Nova vozila bodo opremljena le z digitalnimi tahografi, obstoječih analognih pa ne bo treba zamenjati. Nekaj let bodo torej v vozilih še vedno tudi analogni tahografi.