Pravna obvestila

Copyright © CETIS

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.cetis.si, so last podjetja CETIS d.d. in so, v zakonsko dovoljenem okviru, predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Lahko se uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja CETIS d.d..

Podjetje CETIS ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. CETIS si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.

Pogoji obveščanja

Strinjam se, da podjetje CETIS d.d. moje osebne podatke zbira in nadalje obdeluje z namenom, da me obvešča o svojih splošnih ter mojim potrebam in interesom prilagojenih ponudbah družb CETIS skupine. Seznanjen sem, da obveščanje poteka preko elektronske pošte in da se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavim.

Na vprašanja o zaupnosti glede vaših osebnih podatkov ali želje po dodatnih informacijah vam bo odgovorila pooblaščena oseba CETIS d.d. na telefonski številki: 03 4278 500 ali preko elektronske pošte na naslovu: info@cetis.si.