Odprema slovenskih dokumentov

Obvestilo o odpremi izdelanih potnih listov, osebnih izkaznic in vozniških dovoljenj Republike Slovenije

Iz družbe CETIS bodo v sredo, 18. julija 2018, odpremljeni naslednji dokumenti:

Osebne izkaznice, za katere vloge so prispele do vključno 15. julija 2018.
Potni listi, za katere vloge so prispele vključno do vključno 16. julija 2018.
Vozniška dovoljenja, za katere vloge so prispele do vključno 15. julija 2018.

Koristne informacije