Vozniška kartica - G2

Kartico se izda tistim voznikom, ki so do takšne kartice upravičeni. Voznik mora imeti vozniško dovoljenje vsaj kategorije B in stalno prebivališče v državi članici. Kartica identificira voznika, zagotavlja, da podatki o opravljeni vožnji, ki se zapisujejo na enoti, ustrezajo identiteti voznika in da zapisujejo vsako aktivnost voznika.

Kartica voznika, na kateri sta slika in podpis voznika, se izda za obdobje petih let. Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana.

K vlogi za izdajo vozniške kartice morate priložiti:

  • kakovostno kopijo vozniškega dovoljenja;
  • dokazilo o običajnem prebivališču v Republiki Sloveniji (kopijo osebnega dokumenta, osebne izkaznice ali potnega lista);
  • kakovostno barvno fotografijo (enako kot za osebno izkaznico ali potni list), ki mora odražati prosilčevo sedanjo podobo;
  • potrdilo o plačilu zneska za izdajo kartice (oziroma se plačilo izvede na blagajni izdajatelja).

    The Application for a driver card in English is available at this link.

Podaljšanje kartice vozniške kartice

15 dni pred potekom veljavnosti vozniške kartice ste po zakonu dolžni oddati vlogo za podaljšanje, in sicer izpolnite Vlogo za vozniško kartico in na vlogi označite možnost »podaljšanje«.

Opozorilo: Odprava pomanjkljivosti na izdanih voznikovih karticah za digitalni tahograf

Kako pridobim vozniško kartico?

Cena kartice

Izgubljena, ukradena, nedelujoča kartica ali zamenjava kartice zaradi spremembe podatkov