Vozniška kartica - G2

Kartico se izda tistim voznikom, ki so do takšne kartice upravičeni. Voznik mora imeti vozniško dovoljenje vsaj kategorije B in stalno prebivališče v državi članici. Kartica identificira voznika, zagotavlja, da podatki o opravljeni vožnji, ki se zapisujejo na enoti, ustrezajo identiteti voznika in da zapisujejo vsako aktivnost voznika.

Kartica voznika, na kateri sta slika in podpis voznika, se izda za obdobje petih let. Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana.

K vlogi za izdajo vozniške kartice morate priložiti:

 • kakovostno kopijo vozniškega dovoljenja;
 • dokazilo o običajnem prebivališču v Republiki Sloveniji (kopijo osebnega dokumenta, osebne izkaznice ali potnega lista);
 • kakovostno barvno fotografijo (enako kot za osebno izkaznico ali potni list), ki mora odražati prosilčevo sedanjo podobo;
 • potrdilo o plačilu zneska za izdajo kartice (oziroma se plačilo izvede na blagajni izdajatelja).

    The Application for a driver card in English is available at this link.

Podaljšanje kartice vozniške kartice

15 dni pred potekom veljavnosti vozniške kartice ste po zakonu dolžni oddati vlogo za podaljšanje, in sicer izpolnite Vlogo za vozniško kartico in na vlogi označite možnost »podaljšanje«.

Kaj omogočajo sistemi pametnega tahografa druge generacije (vozniške kartice G2V2)?

Z zadnjimi spremembami evropske transportne zakonodaje (t. i. Paket mobilnosti I) so bili z avgustom 2023 uveljavljeni Sistemi pametnega tahografa druge generacije (t. i. G2V2), in sicer predvsem zaradi dodatnih varnostnih zaščit, omogočajo pa tudi dodatne funkcionalnosti. Za delovanje je potreben pametni tahograf G2V2 in vozniška kartica G2V2, v nasprotnem primeru se sistem obnaša kot pametni tahograf prve generacije. CETIS skladno z zakonodajo nove vozniške kartice G2V2 izdaja od 21. avgusta 2023 naprej. Zakon določa, da vozniških kartic ni potrebno zamenjati z vozniškimi karticami G2V2 pred potekom veljavnosti, razen če to želite.

Dodatne funkcionalnosti sistema pametnega tahografa druge generacije

Sistem pametnega tahografa druge generacije omogoča določene dodatne funkcionalnosti, kot so:

 • samodejno zaznavanje prehoda meje,
 • samodejno beleženje položaja vozila med nakladanjem/razkladanjem,
 • evidentiranja tovora - blago ali potniki,
 • samodejna izbira mesta začetka/konca vožnje in
 • druge funkcionalnosti.

Za delovanje potreben pametni tahograf G2V2 in vozniška kartica G2V2

Za samodejno delovanje sistema mora:

 • vozilo vsebovati pametni tahograf G2V2 in
 • voznik uporabljati vozniško kartico G2V2.

V nasprotnem primeru se sistem obnaša kot pametni tahograf prve generacije.

Kako voznik prepozna kartico G2V2?

Z evropsko zakonodajo je natančno predpisan videz vozniških kartic. Žal ob prehodu na generacijo G2V2 posebna oznaka, ki bi vozniku na preprost način omogočila prepoznavanje novejše kartice, ni bila predvidena. Kartico G2V2 lahko prepoznate po naslednjih značilnostih:

 • Datum izdaje je kasnejši od 21. avgusta 2023.
 • Homologacijska oznaka na hrbtni strani je 2387/04 ali 10-1.

Opozorilo: Odprava pomanjkljivosti na izdanih voznikovih karticah za digitalni tahograf

Kako pridobim vozniško kartico?

Cena kartice

Izgubljena, ukradena, nedelujoča kartica ali zamenjava kartice zaradi spremembe podatkov