Za vlagatelje

Za vlagatelje

Komunikacija družbe CETIS z zainteresiranimi javnostmi temelji na transparentnosti poslovanja, ki ga v družbi zagotavljamo z rednim in pravočasnim objavljanjem informacij o položaju družbe in ter pomembnejših spremembah v poslovanju družbe.

Javne objave

Družba CETIS d.d. kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ki je dostopen prek spletnih strani Ljubljanske borze.