Pravna podlaga

Tahografi in pravna podlaga

Leta 2006 je bila sprejeta Uredba (ES) št. 561/2006, ki je določila, da morajo biti vozila, ki so dana v uporabo po 1. maju 2006, opremljena z digitalno snemalno opremo – digitalnim tahografom. Digitalni tahograf nadomesti analogne tahografe ter zapisuje voznikove čase voženj in počitka na pomnilniške kartice, ki zamenjajo tako imenovane papirnate tahografske vložke. Digitalni in analogni tahograf se mora uporabljati skladno z določili Uredbe Sveta (EGS) 3821/85, ki je bila nadomeščena z Uredbo (EU) št. 165/2014, ki bo v prihodnih letih uvedla pametni tahograf.

Družba CETIS d.d. je z odločbo Ministrstva za infrastrukturo pridobila pooblastilo za izdajanje digitalnih tahografskih kartic. S tem je kot pristojni organ na območju Republike Slovenije dolžna izdajati tahografske kartice in opravljati druge upravne naloge, ki so del javnega pooblastila.

Družba CETIS za digitalni tahograf izdeluje štiri vrste polikarbonatnih kartic s čipom in jih tudi personalizira:

  • kartico voznika,
  • kartico podjetja,
  • kontrolno kartico in
  • kartica preizkuševalca.

Omenjena uredba zavezuje voznike vozil:

  • za prevoz blaga, katerih največja dovoljena masa, skupaj z vsakim priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 3,5 tone, ali
  • za prevoz potnikov, ki so zaradi svoje konstrukcije in opreme primerni za prevoz več kot devet oseb, skupaj z voznikom, ter so temu tudi namenjena.

Povezave