Pooblaščeni serviserji

Pogosta vprašanja pooblaščenih serviserjev

Smo servisna delavnica, kaj naredimo?

Če vam je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbo za digitalni oz. pametni tahograf, podate ustrezno vlogo za izdajo kartice preizkuševališča (zakoniti zastopnik ali pooblaščenec). Na njej so navedeni skrajšano ime podjetja in sedež delavnice ter osebni podatki tehnika, ki je strokovno usposobljen za opravljanje dela v povezavi s postopki in z nalogami, za katere je bila delavnici izdana odobritev Ministrstva za infrastrukturo. Za uporabo kartice je pooblaščen samo tehnik.

Priložiti morate:

  • kopijo izpiska iz Poslovnega registra (AJPES), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, ali izpiska iz vpisnika samostojnih podjetnikov na Finančni upravi RS;
  • kopijo izpiska iz Poslovnega registra (AJPES), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, ali izpiska iz vpisnika samostojnih podjetnikov na Finančni upravi RS;
  • dokazilo o plačilu cene za izdajo kartice;
  • sliko tehnika;
  • vpišete tudi podatke o delavnici in podatke o tehniku, ki je dolžen vlogo podpisati.

17. člen ZDCOPMD določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati tehnik, na katerega se glasi kartica delavnice. Glede na to določilo je treba dostaviti tudi dokazilo o:

  • strokovni usposobljenosti za uporabo digitalnega oz. pametnega tahografa, ki ne sme biti starejše od treh let;
  • tem, da ta oseba ni pravnomočno obsojena;
  • tem, da proti njej ni začet kazenski postopek.

Kaj se zgodi, če moja kartica ne deluje, jo izgubim, mi jo ukradejo ali če se spremenijo moji podatki?