Vozniki

Pogosta vprašanja voznikov

Kaj je kartica voznika?

Kartica voznika identificira voznika in zagotavlja, da so podatki o opravljeni vožnji, ki se zapisujejo na enoti, skladni z identiteto voznika in da zapisuje vsako aktivnost voznika.

Kartica zapisuje povprečno 28 dni voznikove aktivnosti. Povprečje predstavlja zapis približno 93 voznikovih aktivnosti dnevno. Če dejansko število voznikovih aktivnosti preseže povprečno število voznikovih aktivnosti dnevno (93), bo to pomenilo, da bo shranjenih manj kot 28 dni aktivnosti. Če se število dnevnih aktivnosti zmanjša, se bo število shranjenih dni povečalo.

Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico. Na kartici so: slika in podpis voznika ter naslednji podatki: priimek in ime, datum rojstva, številka vozniškega dovoljenja, številka kartice, fotografija, skeniran podpis in naslov stalnega prebivališča.

Kartica voznika je veljavna pet let.

Kdo lahko zaprosi za kartico voznika?

Voznik, ki ima vozniško dovoljenje vsaj kategorije B in običajno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Če voznik izkaže, da dela za podjetje, registrirano v Sloveniji, in da v njegovi državi še ni vzpostavljen sistem digitalnega tahografa, lahko zaprosi za kartico voznika v Sloveniji, čeprav nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Sem voznik v podjetju, kaj naj naredim?

Najlažje je, če vlogo za kartico izpolnite in podpišete, nato pa nam jo posreduje vaš delodajalec. Delodajalec bo vlogo skupaj s prilogami in z dokazilom o plačilu poslal ali prinesel na CETIS. Kartico je treba plačati ob vložitvi zahtevka.

Vlogo je treba oddati na posebnem obrazcu, ki ga lahko brezplačno natisnete z naše spletne strani ali kupite v pisarni izdajatelja (cena obrazca vloge je 0,42 EUR brez DDV oziroma 0,51 EUR z DDV). Če boste vlogo natisnili sami, priporočamo uporabo barvnega tiskalnika višje kakovosti. Zaradi strojne obdelave vlog moramo namreč kopije in slabo berljive vloge zavrniti.

Vlogo izpolnite, nanjo prilepite svojo barvno fotografijo in jo podpišite. K vlogi morate priložiti kopijo obeh strani vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice ali podatkovne strani potnega lista. Na vlogi označite, ali želite kartico prejeti osebno ali po pošti, in nanjo napišite naslov pooblaščenca (lahko tudi delodajalčevega), na katerega naj se vam kartico pošlje, če izberete to možnost.

Kartico se vroča osebno prejemniku ali osebi, ki je za to pisno pooblaščena. Če ob vročanju prejemnika ni, prejme obvestilo, da lahko kartico prevzame na pošti v petnajstih dneh. Če kartice v omenjenem roku ne prevzame, jo pošta vrne izdajatelju, ta pa jo po treh mesecih uniči.

Podaljšanje kartice voznika

15 dni pred potekom veljavnosti kartice voznika ste po zakonu dolžni oddati vlogo za podaljšanje, in sicer izpolnite Vlogo za kartico voznika in na vlogi označite možnost »podaljšanje«.

Sem s. p., kaj naredim?

Potrebujete kartico voznika in kartico podjetja – enako kot v primeru podjetja, le da namesto izpiska iz sodnega registra pošljete kopijo izpiska iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) ter podatke o pooblaščeni osebi, kopijo osebnega dokumenta pooblaščene osebe in potrdilo o plačilu.

Ali lahko imam več kot eno kartico voznika?

Ne. Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana.

Kako prepoznam, katero vozniško kartico imam?

Kartica za digitalni tahograf (G1):

 • Kartica deluje v digitalnem in pametnem tahografu.
 • Izdana je v skladu z EU uredbo 1260/2002.
 • Izdana je med aprilom 2006 in junijem 2019.
 • Kaj omogoča? Nov sistem beleženja voženj, zamenjavo za papirne tahografske vložke.
 • Kako jo prepoznamo? Na prvi strani pod fotografijo imetnika ni nobene oznake, zgoraj piše »Voznikova kartica«.

Kartica za pametni tahograf (G2):

 • Kartica deluje v digitalnem in pametnem tahografu.
 • Izdana je v skladu z Uredbo (EU) št. 165/2014, kot jo izvaja izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/799, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2018/502.
 • Izdana je med junijem 2019 in 20. avgustom 2023.
 • Kaj omogoča? Vse, kar omogoča G1, in dodatne podatke o lokaciji vozila.
 • Kako jo prepoznamo? Na prvi strani pod fotografijo imetnika je oznaka G2, zgoraj piše »Vozniška kartica«. Homologacijska številka na zadnji strani pod oznako e26 je 2387/02.

Kartica za pametni tahograf (G2V2):

 • Kartica deluje v digitalnem in pametnem tahografu.
 • Izdana je v skladu z Uredbo (EU) št. 165/2014, kot jo izvaja izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/799, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2021/1228.
 • Izdana je po 21. avgustu 2023.
 • Kaj omogoča? Vse, kar omogoča G2, in dodatne podatke o nakladanju in razkladanju ter nekatere druge podatke.
 • Kako jo prepoznamo? Na prvi strani pod fotografijo imetnika je oznaka G2, zgoraj piše »Vozniška kartica«. Homologacijska številka na zadnji strani pod oznako e26 je 2387/04 ali 10-1.

Koliko časa je veljavna kartica voznika?

Kartica voznika velja največ pet let. Rok veljavnosti kartice, ki je izdana v zameno za izgubljeno ali ukradeno kartico ali kartico, ki ni delovala pravilno, je enak, kot je bila veljavnost kartice, ki je bila zamenjana, razen če je prišlo do zamenjave kartice manj kot tri mesece pred potekom njene veljavnosti; v tem primeru je veljavnost zamenjane kartice 5 let.

Ali lahko vidim/prikažem/natisnem/prenesem podatke, ki so zapisani na kartici?

Lahko. Podatke je mogoče prikazati na zaslonu tahografa, natisniti ali pa prenesti s kartico podjetja, preizkuševališča ali nadzornega organa.

Ali lahko kontrolni organ ugotovi, če vozim s kartico, ki ni veljavna?

Da. Izdajatelj kartic ima shranjene podatke o vseh izdanih, veljavnih in neveljavnih karticah. Ti podatki so v sistemu Tachonet dostopni vsem pooblaščenim nadzornim organom EU in AETR.

Kaj se zgodi, če moja kartica ne deluje, jo izgubim, mi jo ukradejo ali če se spremenijo moji podatki?