Pridobitev tahografskih kartic

Tahografske kartice

Družba CETIS d.d. je z odločbo Ministrstva za infrastrukturo pooblaščena za izdajanje digitalnih in pametnih tahografskih kartic, ki omogočajo identifikacijo imetnika kartice na osnovi zapisovalne opreme ter prenos in shranjevanje tako zbranih podatkov.

Uredba (EU) št. 561/2006 ter Zakon o delovnem času in obveznih  počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih zavezujeta voznike vozil –

 • za prevoz blaga, katerih največja dovoljena masa, skupaj z vsakim priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 3,5 tone;
 • za prevoz potnikov, ki so zaradi svoje konstrukcije in opreme primerni za prevoz več kot devetih oseb, skupaj z voznikom, ter so temu tudi namenjena;

- da pri opravljanju prevozov po cesti uporabljajo tahograf, kot je to določeno v Uredbi (EU) št . 165/2014.

Več o pravilih najdete tudi na spletni strani Komisije EU.

************************************************************

Opozorilo: ZAČASNA PREKINITEV ODPRAVE POMANJKLJIVOSTI na IZDANIH VOZNIKOVIH KARTICAH za DIGITALNI TAHOGRAF

Družba CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije, vas obvešča, da sta bili v avgustu 2023 na veljavnih voznikovih karticah ugotovljeni dve pomanjkljivosti.

Kljub omenjenima pomanjkljivostma SO KARTICE VARNOSTNO IN FUNKCIONALNO BREZHIBNE. Osnovni namen tahografskih kartic - nadzor nad aktivnostmi voznika, kar prispeva k večji varnosti v prometu, - je zagotovljen. Avtentičnost kartice je mogoče preveriti z uporabo sistema Tachonet.

V avgustu so imeli nekateri vozniki težave ob kontrolah nadzornih organov v tujini, saj so jih po zelo podrobnem pregledu kartic zaradi omenjenih pomanjkljivosti kaznovali. Od seznanitve s prvim primerom se s problematiko intenzivno ukvarjamo skupaj z ministrstvom in na evropski ravni iščemo najbolj optimalne rešitve. Od 21. avgusta 2023 smo na sedežu podjetja začeli te pomanjkljivosti odpravljati. Da bi zagotovili hitrejšo obravnavo, smo zagotovili dodatno osebje, podaljšali delovni čas, omogočili presnemavanje podatkov s kartice tudi na sedežu podjetja in ureditev zadeve tudi po pošti.

Po mnenju EU komisije pa omenjena odprava napak žal ne zadostuje. Potrebni bodo dodatni ukrepi. Tako kot v nekaterih drugih evropskih državah (npr. na Portugalskem), pri katerih so bile ugotovljene podobne pomanjkljivosti, zadevo zato trenutno rešujemo na ravni EU komisije, da bi zagotovili rešitev, ki bi v najmanjši možni meri vplivala na delo voznikov in da bi bil delovni proces v podjetjih kar najmanj moten. V tem trenutku končna rešitev še ni dorečena, zato z 18. 9. 2023 ZAČASNO PREKINJAMO ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI na izdanih voznikovih karticah za tahograf.

Med slovenskim in italijanskim ministrstvom za infrastrukturo je bil dosežen tudi dogovor, da se voznikov s slovenskimi tahografskimi karticami zaradi omenjenih pomanjkljivosti ne bo več kaznovalo. Voznike, ki so bili zaradi omenjenih pomanjkljivosti že kaznovani, pa pozivamo, da se obrnejo na CETIS z ustreznimi dokazili.

Vozniki, ki vozijo samo v Sloveniji, težav s tahografsko kartico nimajo.

Po prejetih ugotovitvah bo odločitev o nadaljnjih korakih sprejeta na ravni Ministrstva za infrastrukturo in EU komisije, zato odpravljanje pomanjkljivosti trenutno ni smiselno. Voznike bomo o potrebnih korakih prek panožnih združenj (Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice) obvestili takoj, ko bodo ukrepi tudi uradno sprejeti.

Prosimo vas za strpnost in se vam zahvaljujemo za razumevanje. 

DODATNE INFORMACIJE:

T: 03 4278 503 (PON-PET med 8.00 in 16.00 uro)
E: FUS16nusurumgiopg.zgnu@ikzoy.yo

POGOSTA VPRAŠANJA

Kakšne pomanjkljivosti so na kartici?

Družba CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije, vas obvešča, da sta bili v avgustu 2023 na veljavnih voznikovih karticah ugotovljeni dve pomanjkljivosti:

1) Veljavne voznikove kartice z oznako G2 pod fotografijo imetnika kartice na prvi strani imajo vizualno pomanjkljivost na hrbtni strani: ob znaku homologacije e26 manjka številka.

2) Vse veljavne voznikove kartice na čipu nimajo zabeležene homologacijske številke.

   

Kljub omenjenima pomanjkljivostma SO KARTICE VARNOSTNO IN FUNKCIONALNO BREZHIBNE. Osnovni namen tahografskih kartic - nadzor nad aktivnostmi voznika, kar prispeva k večji varnosti v prometu, - je zagotovljen. Avtentičnost kartice je mogoče preveriti z uporabo sistema Tachonet.

Katere kartice je potrebno menjati?

Tako kot v nekaterih drugih evropskih državah (npr. na Portugalskem), pri katerih so bile ugotovljene podobne pomanjkljivosti, zadevo trenutno rešujemo na ravni EU komisije, da bi zagotovili rešitev, ki bi v najmanjši možni meri vplivala na delo voznikov. V tem trenutku končna rešitev še ni dorečena, zato ZAČASNO PREKINJAMO ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI na izdanih voznikovih karticah za tahograf.

Po prejetih ugotovitvah bo odločitev o nadaljnjih korakih sprejeta na ravni Ministrstva za infrastrukturo in EU komisije, zato odpravljanje pomanjkljivosti trenutno ni smiselno. Voznike bomo o potrebnih korakih prek panožnih združenj (Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice) obvestili takoj, ko bodo ukrepi tudi uradno sprejeti.

Ste pomanjkljivosti na kartici po 21. 8. 2023 že odpravili?

Zaenkrat vam ni potrebno urejati ničesar. Po prejetih ugotovitvah bo odločitev o nadaljnjih korakih sprejeta na ravni Ministrstva za infrastrukturo in EU komisije. Voznike bomo o potrebnih korakih prek panožnih združenj (Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice) obvestili takoj, ko bodo ukrepi tudi uradno sprejeti.

Kaj storiti, če vas pred ureditvijo pomanjkljivosti na voznikovi kartici ustavijo uradni organi?

Če vas v tem času ustavijo uradni organi, priporočamo, da jim pokažete URADNI DOKUMENT, ki je v več jezikih dostopen na tej povezavi.

Vam je bila v tujini odvzeta tahografska kartica zaradi pomanjkljivega zapisa na tahografski kartici?

Če vam je bila v tujini odvzeta tahografska kartica zaradi pomanjkljivega zapisa na tahografski kartici, oddajte vlogo za novo kartico. Brezplačno jo boste prejeli v roku 5 delovni dni.

V drugih primerih odvzema tahografske kartice (če vam ni bila odvzeta zaradi pomanjkljivega zapisa na kartici), stroške izdelave nove kartice krijete sami in zadevo urejate v okviru uradnih ur tahografske pisarne.

Ste dobili kazen zaradi pomanjkljivosti na tahografski kartici?

Obžalujemo, da ste imeli zaradi pomanjkljivosti na tahografski kartici nevšečnosti z uradnimi organi. Vašo prošnjo bomo preučili in vam odgovorili v najkrajšem možnem času. Prosimo, da nam pošljete uradni dopis z dokazili (kopijo kazni oz. odločbe), številko vaše tahografske kartice ter vaše kontaktne podatke (naslov, e-pošto, telefon) po pošti ali e-pošti:

 • na naslov: CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe
  Zadeva: Kazen zaradi pomanjkljivosti na tahografski kartici
  Čopova 24, 3000 Celje;
 • po e-pošti: FUS16nusurumgiopg.zgnu@ikzoy.yo (Zadeva: Kazen zaradi pomanjkljivosti na tahografski kartici).  

Kaj omogočajo sistemi pametnega tahografa druge generacije (vozniške kartice G2V2)?

Z zadnjimi spremembami evropske transportne zakonodaje (t. i. Paket mobilnosti I) so bili z avgustom 2023 uveljavljeni Sistemi pametnega tahografa druge generacije (t. i. G2V2), in sicer predvsem zaradi dodatnih varnostnih zaščit, omogočajo pa tudi dodatne funkcionalnosti. Za delovanje je potreben pametni tahograf G2V2 in vozniška kartica G2V2, v nasprotnem primeru se sistem obnaša kot pametni tahograf prve generacije. CETIS skladno z zakonodajo nove vozniške kartice G2V2 izdaja od 21. avgusta 2023 naprej. Zakon določa, da vozniških kartic ni potrebno zamenjati z vozniškimi karticami G2V2 pred potekom veljavnosti, razen če to želite.

Dodatne funkcionalnosti sistema pametnega tahografa druge generacije

Sistem pametnega tahografa druge generacije omogoča določene dodatne funkcionalnosti, kot so:

 • samodejno zaznavanje prehoda meje,
 • samodejno beleženje položaja vozila med nakladanjem/razkladanjem,
 • evidentiranja tovora - blago ali potniki,
 • samodejna izbira mesta začetka/konca vožnje in
 • druge funkcionalnosti.

Za delovanje potreben pametni tahograf G2V2 in vozniška kartica G2V2

Za samodejno delovanje sistema mora:

 • vozilo vsebovati pametni tahograf G2V2 in
 • voznik uporabljati vozniško kartico G2V2.

V nasprotnem primeru se sistem obnaša kot pametni tahograf prve generacije.

Kako voznik prepozna kartico G2V2?

Z evropsko zakonodajo je natančno predpisan videz vozniških kartic. Žal ob prehodu na generacijo G2V2 posebna oznaka, ki bi vozniku na preprost način omogočila prepoznavanje novejše kartice, ni bila predvidena. Kartico G2V2 lahko prepoznate po naslednjih značilnostih:

 • Datum izdaje je kasnejši od 21. avgusta 2023.
 • Homologacijska oznaka na hrbtni strani je 2387/04 ali 10-1.

CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije 

************************************************************

OPOZORILO zaradi povečanega števila prejetih vlog

Zaradi močno povečanega števila vlog priporočamo, da vlogo oddate najmanj 30 dni pred potekom obstoječe kartice. 

Vlogo izpolnite računalniško z velikimi tiskanimi črkami in jo natisnite ter podpišite. Vloge, izpolnjene z malimi tiskanimi črkami ali ročno, ne bodo popolne in bodo poslane v dopolnitev.

Vrste tahografskih kartic

Družba CETIS izdeluje in personalizira naslednje vrste tahografskih kartic:

Postopek pridobitve tahografskih kartic

Vse potrebne informacije za pridobitev tahografskih kartic preberite na naših spletnih straneh ali pridobite osebno v pisarni izdajatelja med uradnimi urami.

CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe
Čopova 24
3000 Celje

Uradne ure pisarne:
Ponedeljek: 8.00 - 14.00
Torek: 8.00 - 13.00
Sreda: 8.00 - 16.00
Četrtek: 8.00 - 13.00
Petek: 8.00 - 13.00

Vprašajte nas

VLOGO za kartice lahko pošljete po pošti ali oddate osebno v pisarni izdajatelja (CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe, Čopova 24, 3000 Celje) na okencu za oddajo vlog med uradnimi urami.

Vlogo izpolnite računalniško z velikimi tiskanimi črkami in jo natisnite ter podpišite. Vloge, izpolnjene z malimi tiskanimi črkami ali ročno, ne bodo popolne in bodo poslane v dopolnitev.

Cena za vse vrste kartic je enaka: 53,03 EUR brez DDV oziroma 64,70 EUR z DDV. Ceno določa Pravilnik o ceni za izdajo kartic za digitalne tahografe (30. člen ZDCOPMD, ceno za izdajo kartice predpiše minister), ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Kartico je treba plačati ob vložitvi zahtevka za izdajo kartice z nakazilom na transakcijski račun, št. 29000 0003262161, odprt pri UniCredit Banka Slovenija, d. d. (referenca 00 _ _ _ _ _ _ _ _ – vpišite davčno številko plačnika) ali na blagajni v pisarni izdajatelja. Če je plačnik pravna oseba, je treba k dokazilu o plačilu priložiti še potrdilo o davčni registraciji in številko transakcijskega računa. Dokumente lahko dostavite osebno v pisarno izdajatelja ali po pošti na naslov izdajatelja kartic. Originalni račun boste prejeli po pošti.

Na vlogi ob ostalih podatkih jasno označite tudi plačnika kartice in napišite njegovo davčno številko

Vlagatelj prejme kartice skupaj z navodili za uporabo na naslov, ki ga navede v vlogi, ali pa jih prevzame osebno v pisarni izdajatelja kartic.

Tahografska kartica se izda za obdobje petih let. Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana.

Izdajanje kartic tujim državljanom

Tujim državljanom izda tahografsko kartico pristojni organ države članice, v kateri ima voznik običajno prebivališče (Uredba EU/165/14).

Voznikom iz drugih držav članic EU se kartica voznika izda, če se lahko voznik izkaže s potrdilom o prijavi prebivanja za državljana EGP vsaj 185 dni v enem koledarskem letu (Uredba EU/165/14)  ali z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo. 

Voznikom, ki prihajajo iz držav podpisnic sporazuma AETR , se kartica voznika izda, če se lahko voznik izkaže z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo ali s potrdilom o prijavi stalnega prebivališča.

Tahografska kartica se izda za obdobje petih let. Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana.

Rok pridobitve tahografske kartice

Okvirni rok pridobitve kartice ob popolni in odobreni vlogi je največ 3 tedne (zakonski rok je 30 dni).

Vlagateljem priporočamo, da vlogo za kartico oddajo vsaj en mesec pred predvideno prvo vožnjo z vozilom, ki ima vgrajeno digitalni tahograf.

Evropska kampanja: POT DO POŠTENEGA PROMETA

Evropska organizacija za delo (angleško European Labour Authority - ELA) organizira informativno kampanjo za kopenski promet, ki se je začela 12. oktobra. S kampanjo želi ELA ozavestiti vse deležnike v dejavnosti kopenskega prometa o prednostih prijavljenega dela ter obveznostih o napotitvah voznikov ter časih počitka in časih vožnje, ki izhajajo iz ustreznih uredb EU. 

Ključna sporočila kampanje:

Za prevoznike:
 • Pošteni socialni pogoji za pošteno konkurenco.
 • Pravilno ravnanje s svojimi delavci je dobro za vaše podjetje.
 • Zagotovite, da se tahograf uporablja v skladu s pravili. Je orodje številka ena za zagotavljanje voznikovih delovnih pogojev.
 • Nacionalni organi po vsej Evropi sodelujejo pri uveljavljanju pravil na cesti in pomagajo delodajalcem pri upoštevanju pravil.
Za voznike:
 • Ustrezno plačilo za napotene voznike.
 • Enaka pravila o najdaljšem času vožnje ter minimalnih odmorih in časih počitka za vse voznike, ki delajo v EU.
 • Prepričajte se, da vaš delodajalec prijavi vse vaše delo, da poznate svoje pravice in kako jih braniti.
 • Vozniki lahko poiščejo pomoč in svetovanje glede svojih pravic tako, da se obrnejo na ustrezne kontaktne točke.

V okviru kampanje bo ELA delila različne promocijske materiale, na njeni strani so na voljo prva gradiva, zgibanke o pravicah in obveznostih prevoznikov in voznikov v kopenskem prometu

Za več informacij lahko sledite družbenim medijem organizacije ELA: