Kartica podjetja - G2

Kartica se izda lastniku, upravljavcu ali imetniku vozila, ki poseduje zapisovalno opremo. Kartica podjetja identificira podjetje in mu omogoča dostop do vseh podatkov v vozilih, ki jih to podjetje potrebuje za prikazovanje, prenos ali tiskanje datotek ter za zaklepanje podatkov z namenom preprečitve dostopa do njih drugim podjetjem.

Kartica podjetja, na kateri so navedeni skrajšano ime podjetja in podatki pooblaščene osebe, ni pa fotografije, se izda za obdobje petih let.

vlogi za izdajo kartice podjetja morate priložiti:

  • izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki ne sme biti starejši od treh mesecev (če gre za pravno osebo);
  • potrdilo o plačilu.

    The Application for a company card in English is available at this link.

Samostojni podjetniki morate k vlogi za izdajo kartice podjetja priložiti:

  • izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES);
  • podatke o osebi, pooblaščeni za uporabo kartice;
  • kakovostno kopijo osebnega dokumenta pooblaščene osebe;
  • potrdilo o plačilu.

Kako pridobim kartico podjetja?

Cena kartice

Izgubljena, ukradena, nedelujoča kartica ali zamenjava kartice zaradi spremembe podatkov