Homologacijska oznaka

Opozorilo: ZAČASNA PREKINITEV ODPRAVE POMANJKLJIVOSTI na IZDANIH VOZNIKOVIH KARTICAH za DIGITALNI TAHOGRAF

Družba CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije, vas obvešča, da sta bili v avgustu 2023 na veljavnih voznikovih karticah ugotovljeni dve pomanjkljivosti.

Kljub omenjenima pomanjkljivostma SO KARTICE VARNOSTNO IN FUNKCIONALNO BREZHIBNE. Osnovni namen tahografskih kartic - nadzor nad aktivnostmi voznika, kar prispeva k večji varnosti v prometu, - je zagotovljen. Avtentičnost kartice je mogoče preveriti z uporabo sistema Tachonet.

V avgustu so imeli nekateri vozniki težave ob kontrolah nadzornih organov v tujini, saj so jih po zelo podrobnem pregledu kartic zaradi omenjenih pomanjkljivosti kaznovali. Od seznanitve s prvim primerom se s problematiko intenzivno ukvarjamo skupaj z ministrstvom in na evropski ravni iščemo najbolj optimalne rešitve. Od 21. avgusta 2023 smo na sedežu podjetja začeli te pomanjkljivosti odpravljati. Da bi zagotovili hitrejšo obravnavo, smo zagotovili dodatno osebje, podaljšali delovni čas, omogočili presnemavanje podatkov s kartice tudi na sedežu podjetja in ureditev zadeve tudi po pošti.

Po mnenju EU komisije pa omenjena odprava napak žal ne zadostuje. Potrebni bodo dodatni ukrepi. Tako kot v nekaterih drugih evropskih državah (npr. na Portugalskem), pri katerih so bile ugotovljene podobne pomanjkljivosti, zadevo zato trenutno rešujemo na ravni EU komisije, da bi zagotovili rešitev, ki bi v najmanjši možni meri vplivala na delo voznikov in da bi bil delovni proces v podjetjih kar najmanj moten. V tem trenutku končna rešitev še ni dorečena, zato z 18. 9. 2023 ZAČASNO PREKINJAMO ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI na izdanih voznikovih karticah za tahograf.

Med slovenskim in italijanskim ministrstvom za infrastrukturo je bil dosežen tudi dogovor, da se voznikov s slovenskimi tahografskimi karticami zaradi omenjenih pomanjkljivosti ne bo več kaznovalo. Voznike, ki so bili zaradi omenjenih pomanjkljivosti že kaznovani, pa pozivamo, da se obrnejo na CETIS z ustreznimi dokazili.

Vozniki, ki vozijo samo v Sloveniji, težav s tahografsko kartico nimajo.

Po prejetih ugotovitvah bo odločitev o nadaljnjih korakih sprejeta na ravni Ministrstva za infrastrukturo in EU komisije, zato odpravljanje pomanjkljivosti trenutno ni smiselno. Voznike bomo o potrebnih korakih prek panožnih združenj (Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice) obvestili takoj, ko bodo ukrepi tudi uradno sprejeti.

Prosimo vas za strpnost in se vam zahvaljujemo za razumevanje. 

DODATNE INFORMACIJE:

T: 03 4278 503 (PON-PET med 8.00 in 16.00 uro)
E: FUS210rywyvyqkmstk.dkry@modsc.cs

POGOSTA VPRAŠANJA

Kakšne pomanjkljivosti so na kartici?

Družba CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije, vas obvešča, da sta bili v avgustu 2023 na veljavnih voznikovih karticah ugotovljeni dve pomanjkljivosti.

1) Veljavne voznikove kartice z oznako G2 pod fotografijo imetnika kartice na prvi strani imajo vizualno pomanjkljivost na hrbtni strani: ob znaku homologacije e26 manjka številka.

2) Vse veljavne voznikove kartice na čipu nimajo zabeležene homologacijske številke. 

   

Kljub omenjenima pomanjkljivostma SO KARTICE VARNOSTNO IN FUNKCIONALNO BREZHIBNE. Osnovni namen tahografskih kartic - nadzor nad aktivnostmi voznika, kar prispeva k večji varnosti v prometu, - je zagotovljen. Avtentičnost kartice je mogoče preveriti z uporabo sistema Tachonet.

Katere kartice je potrebno menjati?

Tako kot v nekaterih drugih evropskih državah (npr. na Portugalskem), pri katerih so bile ugotovljene podobne pomanjkljivosti, zadevo trenutno rešujemo na ravni EU komisije, da bi zagotovili rešitev, ki bi v najmanjši možni meri vplivala na delo voznikov. V tem trenutku končna rešitev še ni dorečena, zato ZAČASNO PREKINJAMO ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI na izdanih voznikovih karticah za tahograf.

Po prejetih ugotovitvah bo odločitev o nadaljnjih korakih sprejeta na ravni Ministrstva za infrastrukturo in EU komisije, zato odpravljanje pomanjkljivosti trenutno ni smiselno. Voznike bomo o potrebnih korakih prek panožnih združenj (Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice) obvestili takoj, ko bodo ukrepi tudi uradno sprejeti.

Ste pomanjkljivosti na kartici po 21. 8. 2023 že odpravili?

Zaenkrat vam ni potrebno urejati ničesar. Po prejetih ugotovitvah bo odločitev o nadaljnjih korakih sprejeta na ravni Ministrstva za infrastrukturo in EU komisije. Voznike bomo o potrebnih korakih prek panožnih združenj (Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice) obvestili takoj, ko bodo ukrepi tudi uradno sprejeti.

Kaj storiti, če vas pred ureditvijo pomanjkljivosti na voznikovi kartici ustavijo uradni organi?

Če vas v tem času ustavijo uradni organi, priporočamo, da jim pokažete URADNI DOKUMENT, ki je v več jezikih dostopen na tej povezavi.

Vam je bila v tujini odvzeta tahografska kartica zaradi pomanjkljivega zapisa na tahografski kartici?

Če vam je bila v tujini odvzeta tahografska kartica zaradi pomanjkljivega zapisa na tahografski kartici, oddajte vlogo za novo kartico. Brezplačno jo boste prejeli v roku 5 delovni dni.

V drugih primerih odvzema tahografske kartice (če vam ni bila odvzeta zaradi pomanjkljivega zapisa na kartici), stroške izdelave nove kartice krijete sami in zadevo urejate v okviru uradnih ur tahografske pisarne.

Ste dobili kazen zaradi pomanjkljivosti na tahografski kartici?

Obžalujemo, da ste imeli zaradi pomanjkljivosti na tahografski kartici nevšečnosti z uradnimi organi. Vašo prošnjo bomo preučili in vam odgovorili v najkrajšem možnem času. Prosimo, da nam pošljete uradni dopis z dokazili (kopijo kazni oz. odločbe), številko vaše tahografske kartice ter vaše kontaktne podatke (naslov, e-pošto, telefon) po pošti ali e-pošti:

 • na naslov: CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe
  Zadeva: Kazen zaradi pomanjkljivosti na tahografski kartici
  Čopova 24, 3000 Celje;
 • po e-pošti: FUS210rywyvyqkmstk.dkry@modsc.cs (Zadeva: Kazen zaradi pomanjkljivosti na tahografski kartici). 

Kaj omogočajo sistemi pametnega tahografa druge generacije (vozniške kartice G2V2)?

Z zadnjimi spremembami evropske transportne zakonodaje (t. i. Paket mobilnosti I) so bili z avgustom 2023 uveljavljeni Sistemi pametnega tahografa druge generacije (t. i. G2V2), in sicer predvsem zaradi dodatnih varnostnih zaščit, omogočajo pa tudi dodatne funkcionalnosti. Za delovanje je potreben pametni tahograf G2V2 in vozniška kartica G2V2, v nasprotnem primeru se sistem obnaša kot pametni tahograf prve generacije. CETIS skladno z zakonodajo nove vozniške kartice G2V2 izdaja od 21. avgusta 2023 naprej. Zakon določa, da vozniških kartic ni potrebno zamenjati z vozniškimi karticami G2V2 pred potekom veljavnosti, razen če to želite.

Dodatne funkcionalnosti sistema pametnega tahografa druge generacije

Sistem pametnega tahografa druge generacije omogoča določene dodatne funkcionalnosti, kot so:

 • samodejno zaznavanje prehoda meje,
 • samodejno beleženje položaja vozila med nakladanjem/razkladanjem,
 • evidentiranja tovora - blago ali potniki,
 • samodejna izbira mesta začetka/konca vožnje in
 • druge funkcionalnosti.

Za delovanje potreben pametni tahograf G2V2 in vozniška kartica G2V2

Za samodejno delovanje sistema mora:

 • vozilo vsebovati pametni tahograf G2V2 in
 • voznik uporabljati vozniško kartico G2V2.

V nasprotnem primeru se sistem obnaša kot pametni tahograf prve generacije.

Kako voznik prepozna kartico G2V2?

Z evropsko zakonodajo je natančno predpisan videz vozniških kartic. Žal ob prehodu na generacijo G2V2 posebna oznaka, ki bi vozniku na preprost način omogočila prepoznavanje novejše kartice, ni bila predvidena. Kartico G2V2 lahko prepoznate po naslednjih značilnostih:

 • Datum izdaje je kasnejši od 21. avgusta 2023.
 • Homologacijska oznaka na hrbtni strani je 2387/04 ali 10-1.

CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije