Izgradnja sončne elektrarne

IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE
FE CETIS 1 in FE CETIS 2

Investitor: CETIS d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje

Oktober 2023

V mesecu oktobru 2023 smo na strehi poslovne stavbe družbe CETIS d.d. uspešno zaključili projekt postavitve sončne elektrarne v velikosti 1,4 MW na površini 10.000 m2.

Z investicijo bomo družbi zagotovili proizvodnjo električne energije na okolju prijazen način, ki bo prispeval k ohranjanju narave, dvigu okoljske ozaveščenosti, zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivalnega okolja.

Cilji projekta

  • Izboljšanje okoljskega odtisa podjetja
  • Proizvodnja okolju prijazne elektrike iz obnovljivih virov
  • Zmanjševane negativnih vplivov na okolje
  • Osveščanje in izobraževanje glede varovanja okolja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.