Kartica servisne delavnice - G2

Kartico se izda proizvajalcem opreme za zapisovanje podatkov, monterjem, proizvajalcem vozil ali delavnicam, ki so pooblaščene od države članice.

Identificira pooblaščenega imetnika kartice in omogoča preizkus, kalibracijo in/ali prenašanje podatkov iz zapisovalne naprave.

Kartica servisne delavnice velja eno leto. Izda se na ime posameznega tehnika. Pogoj za izdajo je odobritev Ministrstva za infrastrukturo.

vlogi za izdajo kartice servisne delavnice morate priložiti:

  • sliko tehnika;
  • njegove osebne podatke;
  • kakovostno kopijo osebnega dokumenta pooblaščene osebe in tehnika;
  • dokazilo o izobraževanju za pametni tahograf;
  • dokazilo, da tehnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;
  • dokazilo, da ni bil začet kazenski postopek zoper tehnika;
  • kakovostno kopijo odobritve Ministrstva za infrastrukturo;
  • potrdilo o plačilu.

Kako pridobim kartico servisne delavnice?

Cena kartice

Izgubljena, ukradena, nedelujoča kartica ali zamenjava kartice zaradi spremembe podatkov