Cenik

CENA za vse vrste kartic je enaka: 53,03 EUR brez DDV oziroma 64,70 EUR z DDV. Ta je določena na osnovi Pravilnika o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Storitev Cena brez DDV Cena z DDV
Izdaja posamezne kartice (kartica voznika, kartica podjetja, kartica servisa)
53,03 € 64,70 €
Povrnitev stroškov ob ustavitvi ali prekinitvi postopka 7,13 € 8,70 €
Vloga 0,42 € 0,51 €


Cenik velja od 20. 1. 2021

Kartico (v vrednosti 64,70 EUR z DDV) je treba plačati ob vložitvi zahtevka za izdajo kartice z nakazilom na transakcijski račun, št. 29000-0003262161, odprt pri UniCredit Banka Slovenija, d. d. (referenca 00 _ _ _ _ _ _ _ _ – vpišite davčno številko plačnika) ali na blagajni v pisarni izdajatelja.

Če je plačnik pravna oseba, je treba k dokazilu o plačilu priložiti še potrdilo o davčni registraciji in številko transakcijskega računa. Dokumente lahko dostavite osebno v pisarno izdajatelja ali po pošti na naslov izdajatelja kartic. Originalni račun boste prejeli po pošti.

Stroški upravnega postopka za zavrnjeno vlogo: 56,00 EUR z DDV. Vlagatelju se povrne znesek v višini 8,70 EUR z DDV.

Stroški posredovanja kartice organu izdajatelju v tujino: 47,35 EUR z DDV.