Cenik

CENA za vse vrste kartic je enaka: 48,46 EUR brez DDV oziroma 59,12 EUR z DDV. Ta je določena na osnovi Pravilnika o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Storitev Cena brez DDV Cena z DDV
Izdaja posamezne kartice 48,46 € 59,12 €
Povrnitev stroškov ob ustavitvi ali prekinitvi postopka 6,52 € 7,95 €
Vloga 0,42 € 0,51 €


Cenik velja od 20. 2. 2018

Kartico (v vrednosti 59,12 EUR z DDV) je treba plačati ob vložitvi zahtevka za izdajo kartice z nakazilom na transakcijski račun, št. 29000-0003262161, odprt pri UniCredit Banka Slovenija, d. d. (referenca 00 _ _ _ _ _ _ _ _ – vpišite davčno številko plačnika) ali na blagajni v pisarni izdajatelja.

Če je plačnik pravna oseba, je treba k dokazilu o plačilu priložiti še potrdilo o davčni registraciji in številko transakcijskega računa. Dokumente lahko dostavite osebno v pisarno izdajatelja ali po pošti na naslov izdajatelja kartic. Originalni račun boste prejeli po pošti.

Stroški upravnega postopka za zavrnjeno vlogo so 51,17 EUR z DDV. Vlagatelju se povrne znesek v višini 7,95 EUR z DDV.

Stroški posredovanja kartice organu izdajatelju v tujino znašajo 47,35 EUR z DDV.