Strateške usmeritve

Strateške usmeritve

Usmerjeni smo v Strategijo partnerskega odnosa s kupci, s pomočjo katere se razlikujemo od konkurence, z njo ustvarjamo dodano vrednost in usmerja celotno delovanje družbe.

Rast bomo dosegali predvsem z usmerjenostjo na tuje trge, nadgradnjo izdelkov s storitvami in z razvojem inovativnih, celovitih in modularnih rešitev, ki prispevajo k višji dodani vrednosti. Ustvarjali bomo nova delovna mesta in povečali dodano vrednost na zaposlenega.

Držimo obljube in v središče postavljamo kupce in njihove potrebe, ki jih moramo dobro poznati, delujemo dolgoročno in si prizadevamo za njihovo zaupanje in zvestobo. S celovitim in fleksibilnim pristopom, partnerskim in profesionalnim odnosom ter širokim naborom izdelkov in storitev pomagamo kupcem z osebnim pristopom reševati njihove izzive.

Postati želimo kupčev (priljubljeni) strateški razvojni partner.

Zaveze do kupcev

  • PARTNERSKI ODNOS Temelji na dvosmerni komunikaciji in skupnem prizadevanju za dosego kupčevih ciljev. CETIS se pozicionira kot strateški razvojni partner in ponudnik, ki dobro razume izzive svojih kupcev in jih rešuje s celovitimi rešitvami.
    • Zanesljivost/zaupanje. Zaupanje se gradi z visokokakovostnimi izdelki in storitvami, dostavljenimi v roku in po pravi ceni. To dokazujejo standardi, ki smo jih dosegli, priznanja in zadovoljni kupci.
    • Fleksibilnost. Ponujamo celostne integracije v kupčev sistem in zagotavljamo kupcu prilagojene rešitve. Prilagodljivi smo pri iskanju optimalnih poslovnih in finančnih rešitev.
    • Odzivnost. Odzivnost se kaže v kratkih dobavnih in ponudbenih rokih, hitrem reševanju reklamacij ter prijaznosti zaposlenih.
  • VISOKA KAKOVOST Zagotavljamo visoko kakovost izdelkov in rešitev ter raven integritete, natančnosti in profesionalnega odnosa, s katerim presegamo pričakovanja naših kupcev.
  • CELOVITE REŠITVE Ponujamo vse rešitve na enem mestu, kar kupcu olajša delo, prihrani čas in denar. Po potrebi rešitve tudi integriramo v obstoječe sisteme.