Strateške usmeritve

Strateške usmeritve

Usmerjeni smo v Strategijo partnerskega odnosa s kupci, s pomočjo katere se razlikujemo od konkurence, z njo ustvarjamo dodano vrednost in usmerja celotno delovanje družbe.

Rast bomo dosegali predvsem z usmerjenostjo na tuje trge, nadgradnjo izdelkov s storitvami in z razvojem inovativnih, celovitih in modularnih rešitev, ki prispevajo k višji dodani vrednosti. Ustvarjali bomo nova delovna mesta in povečali dodano vrednost na zaposlenega.

Ponudbo družbe CETIS delimo na dve strateški poslovni enoti: Rešitve varnostnih tiskovin in Rešitve komercialnih tiskovin:

Rešitve varnostnih tiskovin

Na področju Rešitev varnostnih tiskovin se bomo v naslednjih letih osredotočali predvsem na rast celovitih rešitev (nadgradnjo izdelkov s storitvami) in zmanjševanje oziroma specializacijo izdelčnih skupin ob ohranjanju obsega prodaje.

Najpomembnejši produkti so: potni list, viza, osebna izkaznica, vozniški izpit in prometno dovoljenje ter komplementarne storitve. Trenutno razmerje med izdelki in storitvami si bomo prizadevali v strateškem obdobju izboljšati v korist storitev. Ob zadržanju vodilne pozicije v Sloveniji in tržnega deleža na Balkanu se bomo ob EU usmerili predvsem na globalne trge (Afriko, Srednjo Ameriko in Bližnji vzhod).

Strateška poslovna področja na področju Rešitve varnostnih tiskovin:

 • CE TRAVEL: biometrični potni listi, vizumi in sistem najave vizuma ob prihodu, zajem podatkov, upravljanje podatkov, AFIS, personalizacijske rešitve, infrastruktura javnih ključev - PKI, izdaja dokumentov, centralni registri in rešitve eUprava.
 • CE TRAFFIC: vozniška in prometna dovoljenja, vinjete in druge varnostne etikete za vozila, tahografske kartice, zajem podatkov, upravljanje podatkov, personalizacijske rešitve, izdaja dokumentov, centralni registri in rešitve eUprava.
 • CE IDENTITY: osebni dokumenti, rojstni list in ostali certifikati civilnega statusa, zajem podatkov, upravljanje podatkov, AFIS, personalizacijske rešitve, infrastruktura javnih ključev (PKI), izdaja dokumentov, centralni registri in rešitve eUprava.
 • CE CARDS: plačilne kartice in kartice zvestobe.
 • CE SECURE: volilni lističi, davčne znamke, varnostne etikete, sistemi sledljivosti in laminacijske plošče. 

Rešitve komercialnih tiskovin

Na področju Rešitev komercialnih tiskovin se bomo v naslednjih letih osredotočali predvsem na rešitve za industrijo pijač, prehrambno industrijo ter farmacevtsko industrijo in industrijo kozmetike.

Našim kupcem želimo ponuditi najustreznejše in učinkovite rešitve, s katerimi bodo lahko potrošnikom sporočali svoje zgodbe, jim ponudili izdelek odlične kakovosti in dosegali vodilne tržne deleže. Skupaj s kupci ustvarjamo identiteto izdelkov, zato je pomembno, da z njimi tesno sodelujemo v vseh razvojnih fazah.

Najpomembnejši produkti so: etikete (samolepilne, papirne), sleevi, ovojne etikete in rešitve za zaščito blagovne znamke.

Naši ciljni trgi so trgi zahodne in srednje Evrope (predvsem Avstrija, Nemčija in Francija), kjer smo konkurenčni z inovativnimi rešitvami z višjo dodano vrednostjo, močno razvojno in svetovalno vlogo, zanesljivostjo in brezkompromisno kakovostjo.

Naša posebnost in prednost je, da lahko kupcem komercialnih tiskovin ponudimo rešitve s področja varnostnih tiskovin, na primer zaščito blagovnih znamk.

Strateška poslovna področja na področju Rešitve komercialnih tiskovin:

 • CE BEVERAGESSleevi, ovojne etikete, samolepilne in nesamolepilne etikete na foliji ali papirju in različne rešitve za zaščito blagovne znamke za industrijo pijač.
 • CE FOOD: Sleevi, ovojne etikete, samolepilne in nesamolepilne etikete na foliji ali papirju in različne rešitve za zaščito blagovne znamke za prehrambno industrijo.
 • CE PHARMA/CE COSMETICS: Samolepilne in nesamolepilne etikete na foliji ali papirju, sleevi in različne rešitve za zaščito blagovne znamke za farmacevtsko industrijo in industrijo kozmetike.
 • CE INDUSTRY: Samolepilne in nesamolepilne etikete na foliji ali papirju in sleevi za različne industrije.

Strategija partnerskega odnosa s kupci

Držimo obljube in v središče postavljamo kupce in njihove potrebe, ki jih moramo dobro poznati, delujemo dolgoročno in si prizadevamo za njihovo zaupanje in zvestobo. S celovitim in fleksibilnim pristopom, partnerskim in profesionalnim odnosom ter širokim naborom izdelkov in storitev pomagamo kupcem z osebnim pristopom reševati njihove izzive.

Postati želimo kupčev (priljubljeni) strateški razvojni partner.

Zaveze do kupcev

 • PARTNERSKI ODNOS Temelji na dvosmerni komunikaciji in skupnem prizadevanju za dosego kupčevih ciljev. CETIS se pozicionira kot strateški razvojni partner in ponudnik, ki dobro razume izzive svojih kupcev in jih rešuje s celovitimi rešitvami.
  • Zanesljivost/zaupanje. Zaupanje se gradi z visokokakovostnimi izdelki in storitvami, dostavljenimi v roku in po pravi ceni. To dokazujejo standardi, ki smo jih dosegli, priznanja in zadovoljni kupci.
  • Fleksibilnost. Ponujamo celostne integracije v kupčev sistem in zagotavljamo kupcu prilagojene rešitve. Prilagodljivi smo pri iskanju optimalnih poslovnih in finančnih rešitev.
  • Odzivnost. Odzivnost se kaže v kratkih dobavnih in ponudbenih rokih, hitrem reševanju reklamacij ter prijaznosti zaposlenih.
 • VISOKA KAKOVOST Zagotavljamo visoko kakovost izdelkov in rešitev ter raven integritete, natančnosti in profesionalnega odnosa, s katerim presegamo pričakovanja naših kupcev.
 • CELOVITE REŠITVE Ponujamo vse rešitve na enem mestu, kar kupcu olajša delo, prihrani čas in denar. Po potrebi rešitve tudi integriramo v obstoječe sisteme.