Novice

CETIS s podpisom Listine raznolikosti utrjuje vrednote vključenosti in enakosti

06. 12. 2018
CETIS s podpisom Listine raznolikosti utrjuje vrednote vključenosti in enakosti

Mag. Urban Golob, izvršni direktor v družbi CETIS d.d., je na včerajšnji slovesnosti z mednarodno okroglo mizo, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom mag. Ksenije Klampfer, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podpisal Listino raznolikosti Slovenija.

Družba CETIS se je s tem dejanjem tudi formalno pridružila 8.000 podjetjem v Evropi in 102 v Sloveniji, ki razumejo pomen in pozitivne učinke upravljanja raznolikosti. 45 novih podpisnikov v Sloveniji je s podpisom Listine raznolikosti potrdilo, da vrednote vključenosti in enakosti spodbujajo rast podjetij.

Demografske spremembe, nihanje razmer na trgu ter dejavniki globalizacije namreč prispevajo k vse večji raznolikosti delovne sile znotraj organizacij. Obstaja velika verjetnost, da se na delovnem mestu srečujejo zaposleni z različnimi potrebami, vrednotami, motivacijo, z različnim prispevkom ter načinom vzpostavljanja odnosov. Tudi v družbi CETIS verjamemo, da raznolikost, vključenost in enakost predstavljajo vir napredka in razvoja ter odpirajo nove načine razmišljanja, zato dajemo vsem enake možnosti ne glede na spol ali starost, zaposlujemo tudi tujce in invalide, in preprečujemo diskriminacijo pri zaposlovanju in na delovnem mestu, pri kadrovanju, napredovanju, izobraževanju, delovnih pogojih in delovnem okolju.

Zaveze glede raznolikosti smo vključili tudi v Etični kodeks zaposlenih v skupini MSIN, h kateremu smo pristopili, in v katerem so strnjena želena ravnanja vseh zaposlenih.

Listina raznolikosti Slovenija temelji na prostovoljno sprejetih načelih z namenom promocije vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti. Spodbuja sprejemanje, spoštovanje in vključevanje raznolikosti v slovenskih organizacijah kot potenciala inovativnosti za trajne rešitve organizacij. Vključuje 6 načel, ki spodbujajo k razvoju organizacijske kulture, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih, ustvarjanju raznolikega in vključujočega okolja, upoštevanju in širjenju načel raznolikosti na vseh ravneh organizacije, prepoznavanju raznolikih strank, oblikovanju politik raznolikosti in širjenju svoje zavezanosti načelom ter politike raznolikosti vsem deležnikom.

 

 

 Nazaj