Novice

Čistopis dnevnega reda skupščine

12. 06. 2014
Čistopis dnevnega reda skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljane in veljavne zakonodaje uprava družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje v zvezi z 21. skupščino družbe CETIS d.d., ki bo dne 23.6.2014, objavlja Čistopis dnevnega reda skupščine.

Čistopis dnevnega reda 21. skupščine delničarjev družbe CETIS, d.d.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.


Uprava družbeNazaj