Novice

Družba CETIS d.d. prejela sklep v nepravdnem postopku Okrožnega sodišča v Celju

25. 05. 2015
Družba CETIS d.d. prejela sklep v nepravdnem postopku Okrožnega sodišča v Celju
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba CETIS d.d. je od Okrožnega sodišča v Celju dne 22. 05. 2015 prejela sklep v nepravdnem postopku predlagateljev Slovenski državni holding, d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d. ter nasprotnega udeleženca CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., in sicer zaradi imenovanja posebnega revizorja in zamenjave posebnega revizorja, izglasovanega na 22. skupščini družbe.

V sklepu je sodišče odločilo, da se za posebnega revizorja imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Posebni revizor bo poleg poslov, za katere je bilo že na 22. skupščini družbi odločeno, da bodo predmet revizije, pregledal tudi pogoje prodaje delnic družbe CETIS d.d. med družbo CETIS-GRAF, d.o.o., Celje, kot prodajalcem, in družbo GORENJSKI TISK STORITVE d.o.o., kot kupcem.

Družba CETIS d.d. je zoper sodbo vložila pritožbo.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.


Nazaj