Novice

Letni dokument

05. 09. 2013
Letni dokument

Družba CETIS, d.d., na podlagi določil 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Letni dokument objavljenih informacij v obdobju od 29. 8. 2012 do 05. 09. 2013. Vse objave iz letnega dokumenta so javnosti dostopne v sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe www.cetis.si.

Letni dokument

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


Uprava družbeNazaj