Novice

Letno poročilo 2012

26. 04. 2013
Letno poročilo 2012

Objava Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2012 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d., Celje v priponki objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2012 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2012. Nadzorni svet je letni poročili obravnaval na seji, dne 25. 04. 2013, in ju sprejel.

Letno poročilo 2012                                                                                         

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.

 

Uprava družbeNazaj