Novice

Letno poročilo družbe CETIS, d.d. in skupine CETIS

25. 04. 2014
Letno poročilo družbe CETIS, d.d. in skupine CETIS

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d., Celje v priponki objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2013 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2013. Nadzorni svet je letni poročili obravnaval na seji, dne 24. 04. 2014, in ju sprejel.

Revidirano letno poročilo družbe Cetis, d.d. in konsolidirano letno poročilo družbe Cetis, d.d.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.

Uprava družbeNazaj