Novice

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2014

21. 04. 2015
Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2014
CETIS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2014 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2014

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d., Celje objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2014 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2014. Nadzorni svet je letni poročili obravnaval na seji dne 20. 04. 2015 in ju sprejel.

Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2014

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 

Uprava družbe


Nazaj