Novice

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2015

22. 04. 2016
Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2015
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d., Celje objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2015 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2015.

Nadzorni svet je letni poročili obravnaval na seji dne 20. 4. 2016 in ju sprejel.
 
Družba CETIS d.d. in Skupina CETIS leto 2015 zaključili uspešno

V letu 2015 sta tako družba CETIS d.d. kot tudi Skupina CETIS dosegli pomembno rast najpomembnejših kazalnikov poslovanja. Skupina CETIS je presegla 54 milijonov prihodkov, v primerjavi z letom 2014 je višji tudi dobiček iz poslovanja. Vrednost EBITDA Skupine CETIS je v letu 2015 znašala 6,7 milijonov evrov. Skupina je v skladu s strateškimi usmeritvami rasla predvsem na globalnih trgih, še posebej v Afriki, in pa na področju celovitih rešitev. Uspešno je izvajala dobavo dokumentov za Republiko Slovenijo in večino bank v Sloveniji. Družba CETIS d.d. je v letu 2015 ustvarila 32,6 milijonov evrov prihodkov.

Skupina CETIS je leto 2015 zaključila s 539 sodelavci, kar je 46 odstotkov več kot leto prej, in sicer predvsem zaradi vključitve družbe EGP d.d. v Skupino. Z družbo EGP d.d., ki se ukvarja predvsem s proizvodnjo potiskane kartonske embalaže, se je proizvodno-prodajni program Skupine CETIS skupaj z družbo AMBA CO. d.o.o. razširil v celovito ponudbo embalažnih rešitev, predvsem za farmacevtsko in prehrambno industrijo ter industrijo pijač.

Na področju rešitev varnostnih tiskovin je v letu 2015 družba CETIS d.d. dopolnila zbirko referenc potnih listov, ki obsega že 13 držav na štirih celinah. V družbi so ponosni na uspešno izveden zahteven projekt tiska volilnih lističev za Nigerijo – po številu prebivalcev največjo državo na črni celini – ter začetek dobave podatkovnih strani za kolumbijski potni list, pridobitev projekta za Maldive in uspešno delovanje hčerinskih družb v Afriki. V skladu s strateškimi usmeritvami pa so okrepili tudi prodajo in pridobili nove kupce na področju rešitev komercialnih tiskovin tako doma kot v širši regiji.

V letu 2015 so začeli tudi najobsežnejši investicijski cikel v zadnjem desetletju. V tem obdobju bo družba posodobila strojni park in s sodobnimi proizvodnimi kapacitetami omogočila spodbudno osnovo za nadaljnji razvoj in rast podjetja.

V letu 2015 je družba CETIS d.d. pripravila tudi nov Strateški načrt za obdobje 2015 – 2020, s katerim so postavili nove strateške cilje in smernice, kako jih doseči. Cetis bo pomemben strateški razvojni partner in ponudnik celovitih rešitev varnostnih tiskovin v svetovnem merilu ter inovativnih embalažnih rešitev v Evropi. S partnerskim odnosom, ki temelji na zaupanju, fleksibilnosti in odzivnosti, poskrbijo za učinkovito izražanje identitete. Z vidika ponudbe v skladu s potrebami trga prehajajo na dve strateški poslovni enoti (Rešitve varnostnih tiskovin in Rešitve komercialnih tiskovin), od katerih je vsaka razdeljena na pet strateških poslovnih področij. Rast načrtujejo predvsem z usmerjenostjo na tuje trge, z nadgradnjo produktov s storitvami ter z inovativnimi celovitimi rešitvami.
 
To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.
Uprava družbe


Nazaj