Novice

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2017

26. 04. 2018
Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2017 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2017.

Upravni odbor je letni poročili obravnaval na seji dne 25. 4. 2018 in ju sprejel.

Skupina CETIS leto 2017 zaključila uspešno

Skupina CETIS je v letu 2017 prvič presegla 61 milijonov evrov prihodkov od prodaje oziroma dosegla 4 odstotke več kot leta 2016. Realizirala je 3,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 210 odstotkov več kot leto prej. Vseh 7 družb v Skupini CETIS doma in v tujini je poslovalo z dobičkom. Povečali smo tudi število zaposlenih in bruto dodano vrednost na zaposlenega, ki je znašala 41.000 evrov. V Skupini CETIS je bilo konec leta 2017 583 zaposlenih. Uspešno je poslovala tudi družba CETIS d.d., ki je v letu 2017 ustvarila 32,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 8 odstotkov več kot leta 2016.

Investirali smo predvsem v novo strojno opremo, ki bo zagotavljala višjo produktivnost, povečanje kapacitet in večjo kakovost naših izdelkov. Intenzivni investicijski cikel se bo nadaljeval tudi v letu 2018.

Ponosni smo na zlato regijsko in zlato nacionalno priznanje za najboljše slovenske inovacije in na nagrado za Najbolj varno podjetje v letu 2017.

Na področju rešitev varnostnih tiskovin smo dosegli najvišjo prodajo v zadnjih letih; leto so zaznamovali projekti s področja volitev v treh državah. Še posebej smo ponosni na projekt celovite rešitve e-vlade za manjšo afriško državo, ki smo ga začeli izvajati konec leta 2017 in v okviru katerega postavljamo celovito rešitev z vsemi pomembnejšimi dokumenti in opremo za upravne enote, personalizacijske centre in mejni nadzor. Ob odlični referenci, ki nam bo odprla vrata na drugih trgih, gre predvsem za naš prispevek k modernizaciji javne uprave te države, ki za nas pomeni že 15. državo, za katero bomo izdelovali potne listine.

Prodajne aktivnosti na področju rešitev komercialnih tiskovin so bile skladno s strateškimi načrti usmerjene v ključne strateške panoge: pijačo, farmacijo in kozmetiko ter prehrano, z vidika trgov pa na strateške trge zahodne Evrope. Izvoz smo v letu 2017 povečali za 11 odstotkov in v celotni prodaji rešitev komercialnih tiskovin predstavlja 40 odstotkov.

S celovitim in fleksibilnim pristopom, partnerskim in profesionalnim odnosom ter s širokim naborom izdelkov in storitev pomagamo kupcem z osebnim pristopom reševati njihove izzive. Postati želimo kupčev priljubljeni strateški razvojni partner. V letu 2017 smo skladno s strateškimi usmeritvami posodobili tudi identiteto in celostno grafično podobo blagovne znamke CETIS.


To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na naši spletni strani.

Priloga: Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS za poslovno leto 2017
 


Upravni odborNazaj