Novice

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2019

29. 05. 2020
Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2019

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2019.

Upravni odbor je letni poročili obravnaval na seji 28. 5. 2020 in ju sprejel.

Skupina CETIS leto 2019 sklenila uspešno

Po uspešno končani selitvi hčerinske družbe AMBA CO. d.o.o. iz Ljubljane v Celje smo v Skupini CETIS z namenom povečanja produktivnosti, kapacitet in kakovosti izdelkov ter s tem tudi povečanja konkurenčnosti lani investirali še v posodobitev strojnega parka v proizvodnji varnostnih in komercialnih tiskovin. Razvijali smo nove tehnološke rešitve, uspešno izvedli več zahtevnih projektov, uspešno vstopali na nove trge in navduševali nove kupce.

Skupina CETIS je v letu 2019 ustvarila 66,4 milijona evrov prihodkov od prodaje in 4,5 milijona evrov čistega dobička. Družba CETIS d.d. pa je leto 2019 sklenila s 36,9 milijona evrov prihodkov od prodaje – od tega je 53 odstotkov ustvarila v tujini – in s 3,7 milijona evrov čistega dobička.

Vstop v novo desetletje poln izzivov

V Skupini CETIS smo vse od razglasitve epidemije aktivno spremljali dogajanje glede širitve koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in skladno s priporočili strokovnih ustanov sprejeli številne ukrepe z namenom preprečevanja širitve bolezni in varovanja zdravja naših zaposlenih in tudi poslovnih partnerjev. Proizvodnja v Skupini CETIS je potekala nemoteno. Spremenjene razmere so vplivale na zmanjšanje prodaje pri izdaji dokumentov in zmanjšanje prodajnih aktivnosti med karanteno, kar bo vplivalo na poslovanje podjetja v prihodnje. Skupina CETIS je za obvladovanje tveganj pripravila različne scenarije ob različnih predpostavkah razvoja dogodkov.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. 

Priloga: Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS za poslovno leto 2019

 

Upravni odbor družbe

 Nazaj