Novice

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2021

28. 04. 2022
Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2021

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021.

Upravni odbor je letni poročili obravnaval na seji 20. 4. 2022 in ju sprejel.

SKUPINA CETIS LETO 2021 KLJUB ZADRŽANIM NAČRTOM SKLENILA USPEŠNO

Poslovno leto 2021, ki smo ga zaradi nadaljevanja pandemije covida-19 načrtovali precej zadržano, zaključujemo zelo uspešno. Skupina CETIS je v letu 2021 ustvarila 78,3 milijona evrov prihodkov od prodaje in 7,2 milijona evrov čistega dobička. Družba CETIS d.d. pa je leto 2021 sklenila s 30 milijoni evrov prihodkov od prodaje – od tega je 52,5 odstotka ustvarila v tujini – in s 3,6 milijona evrov čistega dobička. Poslovno leto 2021 je bilo prvo celotno poslovno leto družbe CETIS d.d., odkar smo 1. decembra 2020 izvedli izčlenitev dejavnosti rešitev komercialnih tiskovin iz družbe CETIS d.d., ki se je prenesla na družbo AMBA CO. d.o.o., ta pa se je preimenovala v CETIS FLEX d.o.o.

Dobri poslovni rezultati kljub vsem globalnim ekonomskim pretresom na trgu surovin in znotraj dobavnih verig so posledica dolgoročnih intenzivnih prizadevanj vseh naših zaposlenih.

Nadaljevali smo tudi s prevzemi. Družba EGP d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti družbe CETIS d.d., je sklenila pogodbo za nakup večinskega deleža v hrvaški družbi NEOGRAF d.o.o., družba CETIS d.d. pa je pridobila 19,31-odstotni delež v družbi ZARJA ELEKTRONIKA proizvodnja, montaža, inženiring in projektiranje sistemov in naprav za tehnično zaščito d.o.o. Zaradi širitve posla smo v Liberiji odprli svoje podjetje CETIS LIBERIA INC. Skupino CETIS tako sestavlja devet podjetij.

V letu 2021 smo razvojne dejavnosti usmerili predvsem v nadgradnjo obstoječih in razvoj novih varnostnih elementov na dokumentih ter nadgradnjo in širitev celovitih rešitev na področju upravljanja identitete in izdaje dokumentov. Z naložbami v razširitev strojnega parka smo povečali zmogljivosti in storilnost.

Večje projekte na področju varnostnih tiskovin in rešitev za upravljanje identitete ter izdajo dokumentov smo lani uspešno izvedli v 17 državah na štirih celinah, med drugim v Kambodži, Liberiji, Hondurasu, Gvineji Bissau in Mehiki.

Letno poročilo družbe CETIS za leto 2021 je objavljeno v PDF formatu za namene razkritja notranje informacije skladno z Uredbo (EU) št. 596/2014 in predstavlja neuradno različico revidiranega Letnega poročila družbe CETIS.

Letno poročilo družbe CETIS za poslovno leto 2021 v zahtevani uradni evropski enotni elektronski obliki (ESEF), skladno z določbo 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815, bo prav tako objavljeno 28. 4. 2021.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

Priloga:
Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS za poslovno leto 2021

Tukaj najdete objavo na SEONET-u.

Tukaj najdete povezavo do iXBRL viewerja.

 

Upravni odbor družbe

 Nazaj