Novice

Nakup delnic družbe EGP, embalažno grafično podjetje d.d.

17. 03. 2015
Nakup delnic družbe EGP, embalažno grafično podjetje d.d.
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja:
 
Družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: CETIS), je na osnovi uresničitve nakupne opcije in kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 16.03.2015 z družbo MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Cankarjeva cesta 7, 1000 Ljubljana, pridobila 4.120 navadnih kosovnih delnic z oznako EGPR, izdajatelja EGP embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka, matična številka: 5156963000, kar predstavlja 11,81 % od vseh izdanih delnic EGPR in 11,85-odstotni delež delnic EGPR z glasovalno pravico. Cetis je tako po opravljenem prenosu imetnik 55,93 % od vseh izdanih delnic EGPR in 56,11 % delnic EGPR z glasovalno pravico.
 

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.

Uprava družbe


Nazaj