Novice

Nakup delnic družbe EGP embalažno grafično podjetje d.d.

22. 07. 2015
Nakup delnic družbe EGP embalažno grafično podjetje d.d.
Družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: CETIS) je na osnovi uresničitve nakupne opcije in kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 07. 2015 z družbo MSIN d.o.o., družbo za svetovanje in investiranje, Cankarjeva cesta 7, 1000 Ljubljana, pridobila 2.050 navadnih kosovnih delnic z oznako EGPR, izdajatelja EGP embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka, matična številka: 5156963000, kar predstavlja 5,88 % vseh izdanih delnic EGPR in 5,90 % delež delnic EGPR z glasovalno pravico.

CETIS je tako po opravljenem prenosu imetnik 70,65 % vseh izdanih delnic EGPR in 70,88 % delnic EGPR z glasovalno pravico.
 
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.

 
 Uprava družbe


Nazaj