Novice

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

28. 11. 2018
Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

Družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: CETIS), je na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 11. 2018, z družbo MSIN d.o.o., družbo za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, pridobila 2.867 navadnih kosovnih delnic z oznako EGPR, izdajatelja EGP Embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka, matična številka: 5156963000, kar predstavlja 8,22 % vseh izdanih delnic EGPR. CETIS je tako po opravljenem prenosu imetnik 100 % vseh izdanih delnic EGPR in 100 % delnic EGPR z glasovalno pravico.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.

Upravni odbor družbeNazaj