Novice

Nakup lastnih delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

30. 11. 2017
Nakup lastnih delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS), objavlja naslednje sporočilo:
 
Družba CETIS je na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu lastnih delnic, sklenjene z družbo EGP Embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka, matična številka: 5156963000, dne 30. 11. 2017 pridobila 112 navadnih kosovnih delnic z oznako EGPR, izdajatelja EGP Embalažno grafično podjetje d.d., kar predstavlja 0,32 % vseh izdanih delnic EGPR. CETIS je tako po opravljenem prenosu imetnik 91,78 % vseh izdanih delnic EGPR in s tem imetnik 91,78 % glasovalnih delnic EGPR.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.  


 
Upravni odbor družbe

 


Nazaj