Novice

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

09. 04. 2018
Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Dne 9. 4. 2018 bodo v prilogi časopisa Delo objavljeni naslednji podatki za Skupino CETIS, ki se nanašajo na izvoz v letu 2017 in načrte za leto 2018 in ki predstavljajo notranje informacije družbe CETIS d.d. in družb iz Skupine CETIS:


Podatki za Skupino CETIS:

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017  583
Delež izvoza v prodaji v letu 2017 (v %) 41
Skupaj izvoz v letu 2017 (v TEUR) 24.789
Izvoz v države EU v 2017 (v TEUR) 13.354
Izvoz v preostale države v Evropi (zunaj EU) v 2017 (v TEUR) 1.355
Izvoz na preostale trge zunaj Evrope v 2017 (v TEUR) 10.079
Najpomembnejši izvozni trg EU
Delež v izvozu na trg EU v 2017 (v %) 61
Načrt izvoza v letu 2018 (v TEUR) 24.002

 

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 

Upravni odbor družbe

 


Nazaj