Novice

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

30. 03. 2021
Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba EGP d.o.o., matična številka: 5156963000, Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka, ki je v 100-odstotni lasti družbe CETIS d.d., je 29. 3. 2021 sklenila pogodbo za nakup večinskega, 75,11-odstotnega deleža v hrvaški družbi NEOGRAF d.o.o., matična številka: 040065475, Žlibina 4, Kraljevica, Hrvaška.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).

 

Upravni odbor družbe

 Nazaj