Novice

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

15. 07. 2021
Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba CETIS d.d. je 14. 7. 2021 sklenila pogodbo o odsvojitvi in prevzemu poslovnih deležev, na podlagi katere bo pridobila 19,31-odstotni delež v družbi ZARJA ELEKTRONIKA proizvodnja, montaža, inženiring in projektiranje sistemov in naprav za tehnično zaščito d.o.o., matična številka: 5521475000, Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).Upravni odbor družbe

 Nazaj