Novice

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

03. 02. 2022
Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba CETIS d.d. bo na osnovi Pogodbe o odsvojitvi in prevzemu poslovnih deležev, sklenjene 2. 11. 2021, ter pridobljene odločbe Agencije RS za varstvo konkurence o skladnosti koncentracije s pravili konkurence z dne 31. 1. 2022 pridobila dodatni 14,1541-odstotni delež v družbi ZARJA ELEKTRONIKA proizvodnja, montaža, inženiring in projektiranje sistemov in naprav za tehnično zaščito d.o.o., matična številka: 5521475000, Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik. Skupaj z 19,3081-odstotnim deležem, ki ga je družba CETIS d.d. imela v lasti že prej, bo po pridobitvi imela v lasti 33,4622-odstotni delež v tej družbi.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).Upravni odbor družbeNazaj