Novice

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

25. 08. 2023
Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

CETIS d.d. je z družbo MARCOM IT informacijske storitve d.o.o., Cesta v Rečico 16, 3270 Laško, matična številka: 3696405000 sklenil Pogodbo o odsvojitvi in prenosu poslovnih deležev v družbi SOTECH, podjetje za računalniško tehnologijo d.o.o., Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje, matična številka: 2191130000 (v nadaljevanju: SOTECH d.o.o.), na podlagi katere namerava družba CETIS d.d. po izpolnitvi vseh odložnih pogojev, med katerimi je tudi pridobitev odločbe Agencije za varstvo konkurence, da je transakcija skladna s pravili konkurence, prevzeti 50-odstotni poslovni delež v družbi SOTECH d.o.o.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).


Upravni odbor družbeNazaj