Novice

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

03. 01. 2024
Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

CETIS d.d. je na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo MARCOM IT informacijske storitve d.o.o., Cesta v Rečico 16, 3270 Laško, matična številka: 3696405000, skladno s Pogodbo o odsvojitvi in prenosu poslovnih deležev, sklenjeno v notarskem zapisu Notarja Aleksandra Mraza, SV 470/2023, z dne 22. 8. 2023, pridobitvijo odločbe Agencije za varstvo konkurence z dne 15. 12. 2023, da je transakcija skladna s pravili konkurence, ter ob izpolnitvi ostalih odložnih pogojev dne 3. 1. 2024 pridobil 50-odstotni delež v družbi SOTECH, podjetje za računalniško tehnologijo d.o.o., Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje, matična številka: 2191130000.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).


Upravni odbor družbe

 

 Nazaj