Novice

Objava vmesnega poročila poslovodstva

17. 05. 2013
Objava vmesnega poročila poslovodstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Cetis d.d. objavlja Vmesno poročilo o poslovanju za obdobje od 01.01.2013 do dneva objave poročila.

Vmesno poročilo

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


Uprava družbeNazaj