Novice

Objava vmesnega poročila poslovodstva

18. 11. 2013
Objava vmesnega poročila poslovodstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS, d. d. objavlja vmesno poročilo o poslovanju za obdobje od 01.07.2013 do dneva objave poročila.

Vmesno poročilo

Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.
                                                                                                         

Uprava družbeNazaj