Novice

Objava vmesnega poročila poslovodstva

19. 05. 2014
Objava vmesnega poročila poslovodstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Cetis, d. d. objavlja vmesno poročilo o poslovanju za obdobje od 01.01.2014 do dneva objave poročila.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.

Vmesno poročilo                             

Uprava družbeNazaj