Novice

Objava vmesnega poročila poslovodstva

19. 11. 2014
Objava vmesnega poročila poslovodstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Cetis, d. d. objavlja vmesno poročilo o poslovanju za obdobje od 01.07.2014 do dneva objave poročila.

To poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cetis.si najkasneje od 19.11.2014 vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava družbe

Vmesno poročiloNazaj