Novice

Objava vmesnega poročila poslovodstva

19. 05. 2015
Objava vmesnega poročila poslovodstva
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo:
 
Na osnovi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d. d. objavlja vmesno poročilo o poslovanju za obdobje od 01. 01. 2015 do dneva objave poročila. 
 
To poročilo bo objavljeno od 19. 05. 2015 vse do zakonsko predpisanega roka petih let.
 

Uprava družbe


Nazaj