Novice

Obvestilo in izjava Upravnega odbora CETIS d.d. na podlagi 25. člena ZPre-1

28. 12. 2017
Obvestilo in izjava Upravnega odbora CETIS d.d. na podlagi 25. člena ZPre-1
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor družbe CETIS d.d. je dne 28. 12. 2017, vezano na prejeto obvestilo prevzemnika, družbe MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 1715984000 (v nadaljevanju: prevzemnik), o prevzemni nameri za odkup vseh delnic ciljne družbe CETIS d.d., katerih imetnik ni prevzemnik oziroma oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno v smislu Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1), Agencijo za trg vrednostnih papirjev na podlagi prvega odstavka 25. člena ZPre-1 obvestil o dogovorih s prevzemnikom ter podal izjavo o zastavi in zavarovanju premoženja družbe CETIS d.d. v korist prevzemnika za plačilo vrednostnih papirjev družbe CETIS d.d. Predmetno obvestilo in izjava je priloga tega obvestila.

Priloga: Obvestilo in izjava na podlagi 25. člena ZPre-1
 
To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.

Upravni odbor družbe

 


Nazaj