Novice

Obvestilo o datumu izplačila dividend

04. 09. 2017
Obvestilo o datumu izplačila dividend
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe CETIS d.d. obvešča javnost, da bo družba dne 29. 9. 2017 skladno s sklepi 27. redne skupščine delničarjev, ki je bila dne 28. 8. 2017, izplačala dividende v skupni višini 170.000,00 EUR oziroma v višini 0,85 EUR bruto na posamezno delnico. Dividenda bo izplačana imetnikom delnic, ki bodo na presečni dan 28. 9. 2017 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic.
 
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe. 

 

Upravni odbor družbe

 
Nazaj