Novice

Obvestilo o datumu izplačila dividend

06. 08. 2021
Obvestilo o datumu izplačila dividend

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe CETIS d.d. obvešča javnost, da bo družba 20. 8. 2021 skladno s sklepi 32. redne skupščine delničarjev, ki je bila 21. 6. 2021, izplačala dividende v skupni višini 400.000,00 evrov oziroma v višini 2,00 evra bruto na posamezno delnico. Dividenda bo izplačana imetnikom delnic, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnem izplačila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe CETIS d.d., www.cetis.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Upravni odbor družbe

 Nazaj